Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

5 Hỏa Tiết - Giang Hộ Xuyên Loạn Thâm

Hỏa Tiết 火屑

Done27390447_p3_master1200๖ۣۜMẹ đẻ: Giang Hộ Xuyên Loạn Thâm 江户川乱深
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại kỳ huyễn hỗ công, 1v1, he, tao lãng tiện thương mại tình báo sư & sắt thép không thẳng nam hiệp trộm truyền nhân
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 1500W + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

4 Hỏa Tiết - Giang Hộ Xuyên Loạn Thâm

Hỏa Tiết 火屑

Done27390447_p3_master1200๖ۣۜMẹ đẻ: Giang Hộ Xuyên Loạn Thâm 江户川乱深
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại kỳ huyễn hỗ công, 1v1, he, tao lãng tiện thương mại tình báo sư & sắt thép không thẳng nam hiệp trộm truyền nhân
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 1500W + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

3 Hỏa Tiết - Giang Hộ Xuyên Loạn Thâm

Hỏa Tiết 火屑

Done27390447_p3_master1200๖ۣۜMẹ đẻ: Giang Hộ Xuyên Loạn Thâm 江户川乱深
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại kỳ huyễn hỗ công, 1v1, he, tao lãng tiện thương mại tình báo sư & sắt thép không thẳng nam hiệp trộm truyền nhân
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 1500W + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

2 Hỏa Tiết - Giang Hộ Xuyên Loạn Thâm

Hỏa Tiết 火屑

Done27390447_p3_master1200๖ۣۜMẹ đẻ: Giang Hộ Xuyên Loạn Thâm 江户川乱深
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại kỳ huyễn hỗ công, 1v1, he, tao lãng tiện thương mại tình báo sư & sắt thép không thẳng nam hiệp trộm truyền nhân
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 1500W + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

1 Hỏa Tiết - Giang Hộ Xuyên Loạn Thâm

Hỏa Tiết 火屑

Done27390447_p3_master1200๖ۣۜMẹ đẻ: Giang Hộ Xuyên Loạn Thâm 江户川乱深
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại kỳ huyễn hỗ công, 1v1, he, tao lãng tiện thương mại tình báo sư & sắt thép không thẳng nam hiệp trộm truyền nhân
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 1500W + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

Trung Quốc hiện đại, người, yêu, nhân yêu, không trinh tiết, không biết xấu hổ, hỗ công
.


๖ۣۜHố:
.

2 Làm Mai - Sương Chi Tê Nguyệt

Làm Mai 做媒

64ac86eb0fa0457ac7b0777871346464Tố môi

๖ۣۜMẹ đẻ: Sương Chi Tê Nguyệt 霜枝栖月
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Thần quái, hiện đại, khủng bố, 3P
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 54 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

Lạc Du Ninh liên tiếp gặp được quỷ, bạn trai cũ u hồn không tiêu tan.

"Ta mơ một giấc mơ."

"Mơ tới cái gì?"

"Mơ tới một kẻ ngốc nói, phải cho chúng ta làm mai mối."

3P, HE

Đánh giá

Hạt bo bo ca ca hảo: Văn này bầu không khí có chút khủng bố, hành văn phi thường hảo.

Cheese hành tây vòng a: Ta chỉ muốn nhìn bài thần quái văn không nghĩ tới mở ra nhìn bài đại tam giác tình cảm văn thuận tiện không cẩn thận còn nhìn khóc [ đồng ý bi ] tác giả viết rất tốt khủng bố bầu không khí làm nổi bật đúng chỗ hồi ức giết tuyến tình cảm liền đâm người đi nhìn nhìn tác giả một khác bài gọt ​
.


๖ۣۜHố:
.

1 Làm Mai - Sương Chi Tê Nguyệt

Làm Mai 做媒

64ac86eb0fa0457ac7b0777871346464Tố môi

๖ۣۜMẹ đẻ: Sương Chi Tê Nguyệt 霜枝栖月
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Thần quái, hiện đại, khủng bố, 3P
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 54 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

Lạc Du Ninh liên tiếp gặp được quỷ, bạn trai cũ u hồn không tiêu tan.

"Ta mơ một giấc mơ."

"Mơ tới cái gì?"

"Mơ tới một kẻ ngốc nói, phải cho chúng ta làm mai mối."

3P, HE

Đánh giá

Hạt bo bo ca ca hảo: Văn này bầu không khí có chút khủng bố, hành văn phi thường hảo.

Cheese hành tây vòng a: Ta chỉ muốn nhìn bài thần quái văn không nghĩ tới mở ra nhìn bài đại tam giác tình cảm văn thuận tiện không cẩn thận còn nhìn khóc [ đồng ý bi ] tác giả viết rất tốt khủng bố bầu không khí làm nổi bật đúng chỗ hồi ức giết tuyến tình cảm liền đâm người đi nhìn nhìn tác giả một khác bài gọt ​
.


๖ۣۜHố:
.

6 Hôm Nay Cũng Đang Cố Giấu Tai Thú - Cố Tranh

Hôm Nay Cũng Đang Cố Giấu Tai Thú 今天也在努力的藏住耳朵尖

5f4e44f4gy1fsi4nnmxa0j20b40fk43lKim thiên dã tại nỗ lực đích tàng trụ nhĩ đóa tiêm

๖ۣۜMẹ đẻ: Cố Tranh 故筝
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Vòng giải trí, điềm văn, sảng văn, lần đầu tiên luyến ái tặc có tiền muộn tao công X đất bẹp mà không ngăn được mỹ nhan thịnh thế thụ

Tích phân: 528,245,440
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 80 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

5 Hôm Nay Cũng Đang Cố Giấu Tai Thú - Cố Tranh

Hôm Nay Cũng Đang Cố Giấu Tai Thú 今天也在努力的藏住耳朵尖

5f4e44f4gy1fsi4nnmxa0j20b40fk43lKim thiên dã tại nỗ lực đích tàng trụ nhĩ đóa tiêm

๖ۣۜMẹ đẻ: Cố Tranh 故筝
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Vòng giải trí, điềm văn, sảng văn, lần đầu tiên luyến ái tặc có tiền muộn tao công X đất bẹp mà không ngăn được mỹ nhan thịnh thế thụ

Tích phân: 528,245,440
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 80 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

4 Hôm Nay Cũng Đang Cố Giấu Tai Thú - Cố Tranh

Hôm Nay Cũng Đang Cố Giấu Tai Thú 今天也在努力的藏住耳朵尖

5f4e44f4gy1fsi4nnmxa0j20b40fk43lKim thiên dã tại nỗ lực đích tàng trụ nhĩ đóa tiêm

๖ۣۜMẹ đẻ: Cố Tranh 故筝
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Vòng giải trí, điềm văn, sảng văn, lần đầu tiên luyến ái tặc có tiền muộn tao công X đất bẹp mà không ngăn được mỹ nhan thịnh thế thụ

Tích phân: 528,245,440
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 80 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

3 Hôm Nay Cũng Đang Cố Giấu Tai Thú - Cố Tranh

Hôm Nay Cũng Đang Cố Giấu Tai Thú 今天也在努力的藏住耳朵尖

5f4e44f4gy1fsi4nnmxa0j20b40fk43lKim thiên dã tại nỗ lực đích tàng trụ nhĩ đóa tiêm

๖ۣۜMẹ đẻ: Cố Tranh 故筝
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Vòng giải trí, điềm văn, sảng văn, lần đầu tiên luyến ái tặc có tiền muộn tao công X đất bẹp mà không ngăn được mỹ nhan thịnh thế thụ

Tích phân: 528,245,440
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 80 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

2 Hôm Nay Cũng Đang Cố Giấu Tai Thú - Cố Tranh

Hôm Nay Cũng Đang Cố Giấu Tai Thú 今天也在努力的藏住耳朵尖

5f4e44f4gy1fsi4nnmxa0j20b40fk43lKim thiên dã tại nỗ lực đích tàng trụ nhĩ đóa tiêm

๖ۣۜMẹ đẻ: Cố Tranh 故筝
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Vòng giải trí, điềm văn, sảng văn, lần đầu tiên luyến ái tặc có tiền muộn tao công X đất bẹp mà không ngăn được mỹ nhan thịnh thế thụ

Tích phân: 528,245,440
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 80 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

1 Hôm Nay Cũng Đang Cố Giấu Tai Thú - Cố Tranh

Hôm Nay Cũng Đang Cố Giấu Tai Thú 今天也在努力的藏住耳朵尖

5f4e44f4gy1fsi4nnmxa0j20b40fk43lKim thiên dã tại nỗ lực đích tàng trụ nhĩ đóa tiêm

๖ۣۜMẹ đẻ: Cố Tranh 故筝
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Vòng giải trí, điềm văn, sảng văn, lần đầu tiên luyến ái tặc có tiền muộn tao công X đất bẹp mà không ngăn được mỹ nhan thịnh thế thụ

Tích phân: 528,245,440
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 80 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

Tinh linh tiểu vương tử Kiều Thư Á, xuyên thành một cái tao khí mười tám tuyến minh tinh,

Hắn căng thẳng lỗ tai nhọn nhọn, tưởng phải cố gắng đóng vai một cái nhân loại đứng đắn,

Vì thế hắn mỗi ngày xuyên thu khố, thu khố muốn kéo đến eo tuyến trở lên, còn muốn mang công trường mũ nỗ lực ngăn chặn lỗ tai không bị gió thổi chạy, mỗi ngày liền ăn hai bánh màn thầu nỗ lực tích góp tiền cho là thật có thể mua được máy thời gian đi về nhà...

Mãi đến có một ngày, thế giới thủ phủ đột nhiên trở thành hắn mê đệ!

—— tiểu vương tử thành danh rồi!

Xem báo động trước:

Lần đầu tiên luyến ái tặc có tiền muộn tao công X đất bẹp mà không ngăn được mỹ nhan thịnh thế thụ

Vũ trụ vô địch tô, ấm áp hằng ngày lưu ~ không có gì khổ đại cừu thâm khảo giáo thông minh ngoạn ý ~

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Kiều Thư Á, Cận Nghi Xuyên ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Điềm văn, vòng giải trí

Tác phẩm giản đánh giá:

Nắm giữ thịnh thế mỹ nhan tinh linh tiểu vương tử Kiều Thư Á, xuyên thành một cái tao khí mười tám tuyến minh tinh, hắn giấu lỗ tai, tưởng phải cố gắng đóng vai một cái nhân loại đứng đắn, hắn xuyên đất không sót mấy thu khố, mỗi ngày nỗ lực công tác, thảm hề hề mà tích góp tiền cho là thật có thể mua được máy thời gian đi về nhà... Mãi đến có một ngày, thế giới thủ phủ đột nhiên trở thành hắn mê đệ! Tiểu vương tử thành danh rồi! Tô sảng khoái ngọt sủng con đường bởi vậy triển khai! Bản văn từ tinh linh tiểu vương tử đi đến hiện đại, tiếp vỗ bộ thứ nhất diễn « phong chi phần cuối », mà mai phục vô số phục bút. Sau đó tác giả giao cho vai chính rất nhiều kim thủ chỉ, vai chính dựa vào tinh linh hơn người thiên phú, rất khoái nắm giữ yêu nghiệt kỹ năng diễn xuất, hơn nữa tinh linh trời sinh mỹ mạo, hắn chinh phục vô số miến. Đồng thời tinh linh ma pháp, bắn tên chờ thiên phú còn chờ đãi phía sau văn từng cái đào móc, làm người mong đợi. Mà vai chính nỗ lực giấu lỗ tai học làm nhân loại ngốc manh hành vi, cùng công lần đầu luyến ái ngu đột xuất các loại hành vi càng là bản văn một đại điểm sáng..


๖ۣۜHố:
.

3 Không Cẩn Thận Tô Thành Lão Bà Quốc Dân - Lạc Hề Hề Hề

Không Cẩn Thận Tô Thành Lão Bà Quốc Dân 一不小心苏成国民老婆

006x1MRMly1fnoei4y545j30dw0jgmxuGiá cấp hào môn lão nam nhân

๖ۣۜMẹ đẻ: Lạc Hề Hề Hề 洛兮兮兮
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Vòng giải trí, sảng văn, võng hồng, phát sóng trực tiếp, hiện đại
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 110 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

2 Không Cẩn Thận Tô Thành Lão Bà Quốc Dân - Lạc Hề Hề Hề

Không Cẩn Thận Tô Thành Lão Bà Quốc Dân 一不小心苏成国民老婆

006x1MRMly1fnoei4y545j30dw0jgmxuGiá cấp hào môn lão nam nhân

๖ۣۜMẹ đẻ: Lạc Hề Hề Hề 洛兮兮兮
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Vòng giải trí, sảng văn, võng hồng, phát sóng trực tiếp, hiện đại
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 110 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

1 Không Cẩn Thận Tô Thành Lão Bà Quốc Dân - Lạc Hề Hề Hề

Không Cẩn Thận Tô Thành Lão Bà Quốc Dân 一不小心苏成国民老婆

006x1MRMly1fnoei4y545j30dw0jgmxuGiá cấp hào môn lão nam nhân

๖ۣۜMẹ đẻ: Lạc Hề Hề Hề 洛兮兮兮
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Vòng giải trí, sảng văn, võng hồng, phát sóng trực tiếp, hiện đại
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 110 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

【 văn án 1 】

Tô Trì gia cảnh ưu việt, trưởng bối đều là các giới số một số hai nhân vật, đại ca Nhị ca càng là thiên chi kiêu tử, giấc mộng của hắn là trở thành các ca ca như vậy Jack Sue, nhưng mà, hắn lại không cẩn thận trói chặt Mary Sue hệ thống.

Từ đây, tô bước phát triển mới thiên địa, người khác đều là quốc dân lão công quốc dân Âu ngóng cái gì, là hắn, nữ phấn nam phấn nhóm mỗi ngày miệng đầy "Lão bà ta thật đáng yêu!" "Tiểu ca ca thật đáng yêu, nghĩ..." "Nãi Trì cầu sủng hạnh, nơi này nam phấn một viên!"

Quốc dân lão bà Tô Trì: "..."

【 văn án 2 】

Kiều Mạch Sâm vì tiếp cận Tô Trì, mở một cái miến hào, mỗi ngày tại Tô Trì phòng trực tiếp đập lễ vật, càng là quang vinh đăng đầu bảng, mà đầu bảng phúc lợi chính là bị hoạt náo viên mang theo nằm phân, vì vậy siêu cấp tay tàn phế đảng Kiều Mạch Sâm bắt đầu du hí con đường, mà Tô Trì còn thật mang lên, có thể nói rất lưu phê.

Sau đó, Kiều Mạch Sâm mượn cơ hội tiếp cận Tô Trì: Ta Lưu Bang còn là không quá sành chơi, ngươi có thể đánh cái khoảng không đơn độc dạy ta sao?

Tô Trì: Hảo! Yên tâm! Không thành vấn đề! Tuyệt đối dạy dỗ Bảng Nhất ba ba (*ω\*)

【 văn án 3 】

Có một ngày, Kiều Mạch Sâm ở trên mạng phát ra một đoạn weibo, nội dung như sau: Đã từng ta nghĩ đem thế giới này tốt nhất cho ngươi, lại phát hiện ngươi mới phải thế giới này tốt nhất, cho nên ta nghĩ đem thế giới của ta đều cho ngươi. @ Tô Trì v

Bạn trên mạng nhóm biểu thị ăn dưa: Xem, lại một cái quỳ nhà ta lão bà âu phục khố hạ!

Lão công đừng suy nghĩ, ta sẽ không đem lão bà nhượng đưa cho ngươi!

Nhưng mà Kiều Mạch Sâm liền phát ra một cái weibo: Cảm ơn mọi người, chúng ta lĩnh chứng [ ái tâm ]

Bạn trên mạng rốt cục nổ.

【 chú ý 】:

Bản văn liên quan đến Vua Trò Chơi giả vinh quang cùng với ăn kê, cũng có vòng giải trí tình tiết, tô sảng khoái hệ liệt, làm sao tô làm sao đến, không ăn khớp hệ liệt _(:з" ∠)_ công tiền kỳ quả thật có chút ít trong suốt, hậu kỳ mới có nói chuyện yêu đương, tiền kỳ du hí mới phải chính cung 23333

Từ chối ky, khước từ víu bảng

Tô thiên tô nền đất bằng hữu một đống lớn vạn người sủng ái quốc dân lão bà thụ × quý như ngàn vàng du hí tay tàn phế đảng phúc hắc bá tổng công

Lão niên quá khí manh tân tác giả cầu để ý cầu thu gom cầu bình luận anh anh anh qwq

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Tô Trì, Kiều Mạch Sâm ┃ vai phụ: Đường Nghị, Bách Ức, Ngụy Hưu, vương giả vinh quang, tuyệt địa cầu sinh ┃ cái khác: Vương giả vinh quang, tuyệt địa cầu sinh

Tác phẩm giản đánh giá:

Này là sơ ý một chút trói chặt Mary Sue hệ thống thiếu niên từng bước một trở thành quốc dân lão bà cố sự. Tiền kỳ Tô Trì tại trở thành du hí hoạt náo viên con đường thượng, có hắn bạn gay tốt Đường Nghị làm bạn, sau đó cũng gặp phải rất nhiều thú vị đồng bọn, bọn họ tại phát sóng trực tiếp thời điểm phát sinh va chạm cùng với hảo ngoạn cố sự không thể nghi ngờ sẽ cho đại gia mang đến sung sướng. Hậu kỳ Tô Trì bởi vì đặc biệt kỳ ngộ, tiến vào vòng giải trí, mà tương lai của hắn cũng càng ngày càng ánh sáng vạn trượng... Bản văn phong cách thoải mái tô sảng khoái, tiền kỳ đa số du hí phát sóng trực tiếp thời điểm hoạt náo viên chi gian phát sinh sung sướng va chạm, có sủng phấn cuồng ma tô kinh sợ kinh sợ, oán phấn hoạt náo viên Đường oán oán, không da sẽ chết bách tao tao cùng với vạn năm tay tàn phế kiều bá bá chờ nhân vật, từ phát sóng trực tiếp cuộc đời bên trong, Tô Trì thu hoạch hữu tình, ái tình cùng với một đám đáng yêu những người ái mộ. Tại cái trò chơi này mang cho người ta giải trí thời đại, Tô Trì liền sẽ cấp đại gia mang đến thế nào hảo ngoạn cố sự đâu?
.


๖ۣۜHố:
.

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Tiên Hoa Trứ Cẩm - Ô Kiểm Nam

Tiên Hoa Trứ Cẩm 鲜花着锦

005v8evCgy1fs2i5dp5qbj305k07sgmc
๖ۣۜMẹ đẻ: Ô Kiểm Nam 捂脸男
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Mặt tuấn tư thái hảo song tính gái hồng lâu mỹ nhân thụ x cưỡng chế sủng nịch không nhiều lời quân phiệt tư lệnh công, Dân quốc không tưởng, có thịt, đoản văn
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 12 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

Này tác phẩm liệt vào cấp hạn chế, độc giả không đầy 18 tuổi không được đọc. 1V1, song tính Nam Linh tâm cơ thụ X mặt lạnh khắc thê quân phiệt công, Vân Cẩm X Trang Phụng Hạc

Bối cảnh đặt ra mò mẫm, thuộc về ngụy Dân quốc đi, Vân thiếu gia tiểu hồ ly, Trang Tư lệnh sói đuôi to, tiểu hồ ly tái lanh lợi cũng chơi bất quá sói đuôi to

Weibo: Miếng bánh ngọt lượng sản sư w (weibo 18. 7. 3 kết thúc)

Đánh giá

Hồ mùa thu hoạch chính thuần khiết cùng thôi bạo tàn ác mỹ học đẩy văn tổ: Mặt tuấn tư thái hảo song tính gái hồng lâu mỹ nhân thụ x cưỡng chế sủng nịch không nhiều lời quân phiệt tư lệnh công, Dân quốc không tưởng nhục hương liền se khí. Ở bên ngoài là cái lãnh sát tinh công đối thụ nhưng là sủng nịch không được. Thụ chính là cái tiểu yêu tinh tiểu yêu tinh tiểu yêu tinh

Mập lo làm nôn chuyên dụng: Cũng không tệ lắm xem song tính Dân quốc văn, không có gì nội dung vở kịch, song tính chính là vì xem thịt. Rất ngắn, kỳ thực hi vọng tác giả có thể khuếch trương viết dài một điểm, hành văn cũng không tệ lắm
.


๖ۣۜHố:
.

Cùng Hắn Về Nhà - Nhĩ Ba Ba

Cùng Hắn Về Nhà 跟他回家

Yuri!!!.On.Ice.full.2062276Cân tha hồi gia

๖ۣۜMẹ đẻ: Nhĩ Ba Ba 你爸爸
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Tùy hứng tạc mao thâm tình công X quạnh quẽ khắc chế thụ, dưỡng phụ tử, niên hạ, chủ công
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 47 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

Đàm Trạch tiểu bá vương lén lút chạy về gia, đồng thời tao ngộ trong đời một lần Waterloo

Thiên văn này đại khái còn gọi làm "Ba ba mỗi ngày đều tưởng đem ta ném đến trong biển nuôi cá".

Dưỡng phụ tử niên hạ, công có chút làm (cũng có thể có thể không chỉ một chút..

Niên hạ ba ba cưng chiều nhi tử đừng bảo là! (cũng có thể có thể không là rất sủng..

Nhắc nhở một ít bàng hữu cẩn thận nghịch CP

Cảm tạ nhiệt tình võng lộ bàng hữu cho ta chế làm bìa! Thu mễ

Phải nhảy ra sửa chữa một chút giới thiệu tóm tắt rồi!

Công nhất định là ta viết quá thành thục nhất công (!

Đánh giá

Tiểu trồng quét văn bút ký: Tùy hứng tạc mao công X quạnh quẽ khắc chế thụ, dưỡng phụ tử niên hạ. Hảo nhìn! Rơi vào cảnh đẹp, ta rất yêu thích bộ phận sau, tiến cử lên!"Ta đi quá rất nhiều nơi, thấy qua rất nhiều người, phát hiện mình vẫn là cần ngươi." Chua chua ngọt ngào một phần văn, tiền kỳ có điểm biệt nữu dằn vặt, cái này công vẫn thật nháo tâm [ đồng ý bi ] thế nhưng tiến độ quá bán, công tùy hứng biểu tượng hạ thành thục nội tâm triển lộ, đột nhiên liền get đến thiên văn này xem chút! Thụ chuyển biến cũng khắc hoạ không sai, hai người từ vừa mới bắt đầu liền không để ý quá luân lý, mà là một loại biến tướng cứu rỗi, thụ nuôi lớn công, nhưng là công luôn luôn tại nỗ lực cho hắn một cái gia, liền cảm thấy rất đâm tâm. Phó CP cũng rất thú vị! ! Chưa bao giờ thích xem phó CP ta hiếm thấy yêu thích một lần!

Một năm không thể ăn món lẩu: Tạc mao thâm tình công x ẩn nhẫn khắc chế thụ, Cô Khả Nạp x chương Thiên Minh. Nuôi FZ niên hạ chủ công cẩu huyết. Tiền kỳ công tác oai tác quái làm đến chết, xem muốn đánh người, mặt sau công giải thích mấy năm qua mưu trí lịch trình liền hoàn có thể hiểu được rồi! Trung gian có chút chút ngược, bất quá hảo nhìn hì hì hi, thoáng cẩu huyết ta yêu! Phó CP siêu cấp đúng khẩu vị! Cười mặt Diêm Vương công x tùy ngộ nhi an môi thụ, là thụ thủ hạ cùng JC nằm vùng! Tiền kỳ ngụy bao dưỡng, hậu kỳ khà khà khà, các loại xoay ngược lại! Mang cảm giác! Hảo nhìn yêu thích!
.

๖ۣۜHố:

3 Yêu Tinh Không Muốn Làm Gay Không Phải Là Yêu Tinh Ngoan - Đại Thanh Q3

Yêu Tinh Không Muốn Làm Gay Không Phải Là Yêu Tinh Ngoan 不想搅基的妖精不是好妖精

Done005O4N3ygy1fr1mcjt73oj30og0ylh59Bất tưởng giảo cơ đích yêu tinh bất thị hảo yêu tinh

๖ۣۜMẹ đẻ: Đại Thanh Q3 大青Q3
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ông trời tác hợp cho, điềm văn, hiện đại, he, song khiết, hằng ngày nói khoác chính mình gà tinh thụ X ngọa tào hắn mặt đỏ nhất định là yêu thích ta tưởng bở nhân loại công
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 76 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

2 Yêu Tinh Không Muốn Làm Gay Không Phải Là Yêu Tinh Ngoan - Đại Thanh Q3

Yêu Tinh Không Muốn Làm Gay Không Phải Là Yêu Tinh Ngoan 不想搅基的妖精不是好妖精

Done005O4N3ygy1fr1mcjt73oj30og0ylh59Bất tưởng giảo cơ đích yêu tinh bất thị hảo yêu tinh

๖ۣۜMẹ đẻ: Đại Thanh Q3 大青Q3
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ông trời tác hợp cho, điềm văn, hiện đại, he, song khiết, hằng ngày nói khoác chính mình gà tinh thụ X ngọa tào hắn mặt đỏ nhất định là yêu thích ta tưởng bở nhân loại công
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 76 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

1 Yêu Tinh Không Muốn Làm Gay Không Phải Là Yêu Tinh Ngoan - Đại Thanh Q3

Yêu Tinh Không Muốn Làm Gay Không Phải Là Yêu Tinh Ngoan 不想搅基的妖精不是好妖精

Done005O4N3ygy1fr1mcjt73oj30og0ylh59Bất tưởng giảo cơ đích yêu tinh bất thị hảo yêu tinh

๖ۣۜMẹ đẻ: Đại Thanh Q3 大青Q3
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ông trời tác hợp cho, điềm văn, hiện đại, he, song khiết, hằng ngày nói khoác chính mình gà tinh thụ X ngọa tào hắn mặt đỏ nhất định là yêu thích ta tưởng bở nhân loại công
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 76 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

Gà tinh bài: Quách Tức Tức X Thẩm Thời Hoài

Giới thiệu tóm tắt: Có một con gà tinh, ngạo thị vạn vật, nói khoác chính mình là đêm ngự mười nữ, Kim Thương không ngã,

Sau đó, hắn giảo cơ, tỉnh táo mà biết được chính mình là bị ngự một đêm, Kim Thương mềm nhũn.

Bởi vì bản có thể động một chút là mặt đỏ hằng ngày nói khoác chính mình gà tinh thụ X ngọa tào hắn mặt đỏ nhất định là yêu thích ta tưởng bở nhân loại công

Sắc ma bài: Triệu Di X Tô Dật Nhiên

Quá mức thẹn thùng thế nhưng vẫn nỗ lực đột phá hạn cuối sắc ma thụ X cấm dục hệ văn mạng Tô Thần công

Heo tinh bài: Hoa Tiện X Mộ Lương Phong

Một lòng chỉ muốn giảm béo tuyên bố câu XL nam nhân thụ X ta truy ta truy ta truy truy truy rốt cục đuổi tới tay công

1. Đơn nguyên kịch ~ khai viết tân trước sẽ ở văn án công bố giới thiệu tóm tắt ~6. 15 dậy sớm năm giờ ngày càng.

2. Cảm tạ mỗi một cái xem thiên văn này tiểu khả ái, các ngươi quá tốt quá tốt rồi, hảo tưởng lần lượt từng cái ôm lấy. Đổi mới trong lúc ghi lại lời nói cơ bản hồi phục, kết thúc sau sẽ không hồi nha, cảm ơn mọi người ghi lại lời nói nha.

3. Gỡ mìn: 1% nội dung vở kịch, 99% tình cảm, 240000K luyến ái não, Tiểu Bạch, ngốc nghếch, ngọt ngào, tô.

4. Đề cử chính mình chuyên mục, đát.

5. Weibo: Đại thanh Q3

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Quách Tức Tức X Thẩm Thời Hoài ┃ vai phụ: Mỹ mạo đẹp trai tổ ┃ cái khác: Điềm văn, he, song khiết

Gà tinh bài: Quách Tức Tức X Thẩm Thời Hoài
.


๖ۣۜHố:
.

6 Con Pháo Thí Này Đã Được Ta Bảo Vệ! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh

Con Pháo Thí Này Đã Được Ta Bảo Vệ  这个炮灰我罩了!

006E13lMly1fqg5ek4etuj30b30fjdh2Giá cá pháo hôi ngã tráo liễu!

๖ۣۜMẹ đẻ: Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh 三千大梦叙平生
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, hệ thống, nhanh xuyên, xuyên sách, khổ đại cừu thâm pháo hôi công x hệ chữa khỏi thật · tiểu thiên sứ thụ

Tích phân: 2,017,437,440
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 151 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

5 Con Pháo Thí Này Đã Được Ta Bảo Vệ! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh

Con Pháo Thí Này Đã Được Ta Bảo Vệ  这个炮灰我罩了!

006E13lMly1fqg5ek4etuj30b30fjdh2Giá cá pháo hôi ngã tráo liễu!

๖ۣۜMẹ đẻ: Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh 三千大梦叙平生
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, hệ thống, nhanh xuyên, xuyên sách, khổ đại cừu thâm pháo hôi công x hệ chữa khỏi thật · tiểu thiên sứ thụ

Tích phân: 2,017,437,440
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 151 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

4 Con Pháo Thí Này Đã Được Ta Bảo Vệ! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh

Con Pháo Thí Này Đã Được Ta Bảo Vệ  这个炮灰我罩了!

006E13lMly1fqg5ek4etuj30b30fjdh2Giá cá pháo hôi ngã tráo liễu!

๖ۣۜMẹ đẻ: Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh 三千大梦叙平生
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, hệ thống, nhanh xuyên, xuyên sách, khổ đại cừu thâm pháo hôi công x hệ chữa khỏi thật · tiểu thiên sứ thụ

Tích phân: 2,017,437,440
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 151 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

3 Con Pháo Thí Này Đã Được Ta Bảo Vệ! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh

Con Pháo Thí Này Đã Được Ta Bảo Vệ  这个炮灰我罩了!

006E13lMly1fqg5ek4etuj30b30fjdh2Giá cá pháo hôi ngã tráo liễu!

๖ۣۜMẹ đẻ: Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh 三千大梦叙平生
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, hệ thống, nhanh xuyên, xuyên sách, khổ đại cừu thâm pháo hôi công x hệ chữa khỏi thật · tiểu thiên sứ thụ

Tích phân: 2,017,437,440
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 151 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

2 Con Pháo Thí Này Đã Được Ta Bảo Vệ! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh

Con Pháo Thí Này Đã Được Ta Bảo Vệ  这个炮灰我罩了!

006E13lMly1fqg5ek4etuj30b30fjdh2Giá cá pháo hôi ngã tráo liễu!

๖ۣۜMẹ đẻ: Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh 三千大梦叙平生
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, hệ thống, nhanh xuyên, xuyên sách, khổ đại cừu thâm pháo hôi công x hệ chữa khỏi thật · tiểu thiên sứ thụ

Tích phân: 2,017,437,440
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 151 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

1 Con Pháo Thí Này Đã Được Ta Bảo Vệ! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh

Con Pháo Thí Này Đã Được Ta Bảo Vệ  这个炮灰我罩了!

006E13lMly1fqg5ek4etuj30b30fjdh2Giá cá pháo hôi ngã tráo liễu!

๖ۣۜMẹ đẻ: Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh 三千大梦叙平生
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, hệ thống, nhanh xuyên, xuyên sách, khổ đại cừu thâm pháo hôi công x hệ chữa khỏi thật · tiểu thiên sứ thụ

Tích phân: 2,017,437,440
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 151 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

【 khổ đại cừu thâm pháo hôi công x hệ chữa khỏi thật · tiểu thiên sứ thụ 】

Lục Đăng không phải pháo hôi, Lục Đăng sứ mệnh là cứu vớt pháo hôi.

Tại thương mại đánh cờ sa sút bại thương nhân, ở sân trường bạo lực chìm xuống im lặng thiếu niên, bị võng lạc bạo lực ép lên tuyệt lộ diễn viên, lưng đeo hiểu lầm đi hướng phần cuối sinh mệnh vô danh giả.

Mỗi cái thế giới đều chỉ có một vai chính, vì vậy vận mệnh ẩn thân ở trong góc, hướng người vô tội dò ra băng lãnh tua vòi.

Có người trầm mặc, có người thỏa hiệp, có người không cam lòng, có người tác thành.

Dù sao cũng nên có người đi ôm hắn một cái nhóm.

Cho nên Lục Đăng liền đi ôm.

Sau đó nhân gia sẽ không buông tay.

【 Lục Đăng: Cái kia... Ôm hảo chưa? QAQ 】

Xem nhắc nhở:

1v1, công đều là một người

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Lục Chấp Quang; Cố Uyên ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Tác phẩm giản đánh giá:

Bản văn giảng thuật bởi trong cố sự pháo hôi vận mệnh quá mức thê thảm, thân là hệ thống nhân viên công tác vai chính nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, vì cứu vớt pháo hôi, nâng lên pháo hôi quyền lợi, bôn ba tại mỗi cái thế giới, tại nội dung vở kịch tuyến đến trước khi tới đúng lúc ngăn cản pháo hôi hẳn phải chết vận mệnh, đem pháo hôi tha ly bể khổ ôm về nhà, lại không nghĩ rằng một ôm về nhà đối phương sẽ không chịu lại đi, một đường lẫn nhau làm bạn, lẫn nhau bảo vệ, cộng đồng đối diện nguy cơ cùng cảnh khốn khó, cùng nhau tiến lên cố sự. Thiên tiểu thuyết này văn phong nhẵn nhụi ôn nhu, công thụ hình tượng cũng làm sạch sẽ ấm áp. Giữa hai người cơ hồ không có cẩu huyết cùng hiểu lầm xuất hiện, thụ là trầm mặc tiểu thiên sứ, công cũng không hội bởi vì pháo hôi thân phận mà tự giận mình, mỗi cái câu chuyện đều làm người ta cảm thấy hi vọng cùng ấm áp. Cố sự êm tai nói, làm cho người ta cảm thấy bất ngờ xem hưởng thụ.
.


๖ۣۜHố:
.

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

3 Cùng Vại Dấm Chua Yêu Đương - Ý Nhân Trà

Cùng Vại Dấm Chua Yêu Đương 和醋桶谈恋爱

005NOwgXgy1fm29o76lryj30go0ncq47.jpgHòa thố dũng đàm luyến ái

๖ۣۜMẹ đẻ: Ý Nhân Trà 薏仁茶
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, ông trời tác hợp cho, điềm văn, giả vờ chính đáng thật thỏ xuẩn manh thụ vs không đứng đắn thật hôi lang dấm chua vương công
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 74 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

2 Cùng Vại Dấm Chua Yêu Đương - Ý Nhân Trà

Cùng Vại Dấm Chua Yêu Đương 和醋桶谈恋爱

005NOwgXgy1fm29o76lryj30go0ncq47.jpgHòa thố dũng đàm luyến ái

๖ۣۜMẹ đẻ: Ý Nhân Trà 薏仁茶
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, ông trời tác hợp cho, điềm văn, giả vờ chính đáng thật thỏ xuẩn manh thụ vs không đứng đắn thật hôi lang dấm chua vương công
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 74 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

1 Cùng Vại Dấm Chua Yêu Đương - Ý Nhân Trà

Cùng Vại Dấm Chua Yêu Đương 和醋桶谈恋爱

005NOwgXgy1fm29o76lryj30go0ncq47.jpgHòa thố dũng đàm luyến ái

๖ۣۜMẹ đẻ: Ý Nhân Trà 薏仁茶
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, ông trời tác hợp cho, điềm văn, giả vờ chính đáng thật thỏ xuẩn manh thụ vs không đứng đắn thật hôi lang dấm chua vương công
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 74 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

Giả vờ chính đáng thật thỏ xuẩn manh thụ vs không đứng đắn thật hôi lang dấm chua vương công

Tất cả mọi người cho là bọn họ hai làm gay, Đỗ Trạch nghiêm túc giải thích: "Chúng ta là thuần khiết."

Trương Trác cho là hắn thẹn thùng kết quả tính lọt Đỗ Trạch cái này nhóc nói lắp là đại xuẩn manh? !

Ba năm không thấy, vừa thấy bỏ chạy.

Trương Trác: "Ngươi trả lại cho ta chạy, lúc trước lớp cán bộ tuyển cử là ai cho ngươi bỏ phiếu!"

Đỗ Trạch: "... Ngươi "

"Ban đầu là ai giúp ngươi sưởi chăn, ngươi liền là ôm ai ngủ!"

Đỗ Trạch mặt đỏ che Trương Trác miệng: "Ngươi... Ngươi đừng nói nữa."

【 duyệt trước thanh minh 】

1, điềm văn không ngược (tình cảm cần thiết một cái quá trình ở chung)

3, giảng giải chính là hai nam nhân tương tri tương ái cố sự, cảm tạ đại gia quan sát

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Trương Trác, Đỗ Trạch ┃ vai phụ: Cái khác ┃ cái khác: Cái khác
.


๖ۣۜHố:
.

5 Gả Cho Lão Nam Nhân Nơi Hào Môn - Thiên Phong Nhất Hạc

Gả Cho Lão Nam Nhân Nơi Hào Môn 嫁给豪门老男人

005v8evCgy1fs2i5dp5qbj305k07sgmcGiá cấp hào môn lão nam nhân

๖ۣۜMẹ đẻ: Thiên Phong Nhất Hạc 千峰一鹤
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hào môn thế gia, điềm văn, không có tim không có phổi thiên nhiên mỹ manh thụ VS sủng thê cuồng ma hào môn đại thiếu lạnh lùng công

Tích phân: 1,802,927,744
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 120 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

4 Gả Cho Lão Nam Nhân Nơi Hào Môn - Thiên Phong Nhất Hạc

Gả Cho Lão Nam Nhân Nơi Hào Môn 嫁给豪门老男人

005v8evCgy1fs2i5dp5qbj305k07sgmcGiá cấp hào môn lão nam nhân

๖ۣۜMẹ đẻ: Thiên Phong Nhất Hạc 千峰一鹤
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hào môn thế gia, điềm văn, không có tim không có phổi thiên nhiên mỹ manh thụ VS sủng thê cuồng ma hào môn đại thiếu lạnh lùng công

Tích phân: 1,802,927,744
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 120 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

3 Gả Cho Lão Nam Nhân Nơi Hào Môn - Thiên Phong Nhất Hạc

Gả Cho Lão Nam Nhân Nơi Hào Môn 嫁给豪门老男人

005v8evCgy1fs2i5dp5qbj305k07sgmcGiá cấp hào môn lão nam nhân

๖ۣۜMẹ đẻ: Thiên Phong Nhất Hạc 千峰一鹤
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hào môn thế gia, điềm văn, không có tim không có phổi thiên nhiên mỹ manh thụ VS sủng thê cuồng ma hào môn đại thiếu lạnh lùng công

Tích phân: 1,802,927,744
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 120 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

2 Gả Cho Lão Nam Nhân Nơi Hào Môn - Thiên Phong Nhất Hạc

Gả Cho Lão Nam Nhân Nơi Hào Môn 嫁给豪门老男人

005v8evCgy1fs2i5dp5qbj305k07sgmcGiá cấp hào môn lão nam nhân

๖ۣۜMẹ đẻ: Thiên Phong Nhất Hạc 千峰一鹤
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hào môn thế gia, điềm văn, không có tim không có phổi thiên nhiên mỹ manh thụ VS sủng thê cuồng ma hào môn đại thiếu lạnh lùng công

Tích phân: 1,802,927,744
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 120 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

1 Gả Cho Lão Nam Nhân Nơi Hào Môn - Thiên Phong Nhất Hạc

Gả Cho Lão Nam Nhân Nơi Hào Môn 嫁给豪门老男人

005v8evCgy1fs2i5dp5qbj305k07sgmcGiá cấp hào môn lão nam nhân

๖ۣۜMẹ đẻ: Thiên Phong Nhất Hạc 千峰一鹤
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hào môn thế gia, điềm văn, không có tim không có phổi thiên nhiên mỹ manh thụ VS sủng thê cuồng ma hào môn đại thiếu lạnh lùng công

Tích phân: 1,802,927,744
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 120 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

Ra ngoài chơi An Vô Dạng uống thêm nguyên liệu rượu, lúc đó tùy ý chọn cái vừa mắt nam nhân liền ngủ.

Một tháng sau choáng váng đầu buồn nôn mệt rã rời, lại có.

Tại hài tử cùng lên đại học chi gian, An Vô Dạng lựa chọn... Muốn bảo bảo.

Hào môn 'Lão' nam nhân Hoắc Vân Xuyên bây giờ đêm 30, trong nhà lệnh cưỡng chế năm nào nguồn kết hôn.

Hảo, tìm cái mang đem tức chết bọn họ, cái gì, mang thai kiểm! ?

Hoắc Vân Xuyên hai đầu gối rơi xuống đất: QAQ mụ mụ hỏi ta tại sao quỳ cấp tức phụ đi giày...

Bản văn liền tên # lão phu thiếu thê dục chỉ nam ## tức phụ khêu đèn đêm đọc những chuyện kia ## tuổi tác kém không chỉ có không manh còn nháo tâm #

Chủ thụ điềm văn 1V1, cưới trước yêu sau nuôi bánh bao, đại học tạm nghỉ học hai năm sau tiểu thụ đi học tiếp tục.

Không có tim không có phổi thiên nhiên mỹ manh thụ VS sủng thê cuồng ma hào môn đại thiếu lạnh lùng công

An Vô Dạng: Nhớ lúc đầu sinh bảo bảo chính là vì không dùng tới học, bây giờ ta lại tại làm bài tập.

Hoắc Vân Xuyên: Ai. (quanh năm giúp làm bài tập người biểu thị không dám nói lời nào)

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: An Vô Dạng, Hoắc Vân Xuyên ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Tác phẩm giản đánh giá

Chuẩn sinh viên đại học năm nhất An Vô Dạng, tại khai giảng trước bởi vì uống thêm nguyên liệu rượu, tình cờ gặp gỡ lớn hơn mình mười hai tuổi hào môn đại thúc. Bình thường hắn đưa cái này cho rằng một hồi nước sương nhân duyên, kết quả một tháng sau lại choáng váng đầu buồn nôn, kiểm tra ra có thai. Trải qua tỉ mỉ cân nhắc, An Vô Dạng quyết định tìm tới để cho mình mang thai nam nhân, làm cho hắn nuôi nấng tức sắp ra đời bảo bảo. Hào môn đại thiếu Hoắc Vân Xuyên đột nhiên được báo cho chính mình làm cha, tâm tình được kêu là một cái phức tạp. Đem bảo bảo tiểu ba ba mang về nhà nuôi nấng hắn, lập tức phát hiện mình sớm làm tới ba ba! Văn chương giảng giải là một cái ma xui quỷ khiến hỉ làm cha đô thị cố sự, trong đó hai vị vai chính thân phận cách xa cùng tuổi tác kém, là bản văn thú vị xem chút. Một là bình thường đại học tân sinh, một là xa xôi hào môn hiển quý, khi bọn họ cùng nhau lúc sinh sống, thân phận cùng tuổi tác chênh lệch mang đến cười điểm, làm người không nhịn được cười.
.


๖ۣۜHố:
.

4 Nhân Vật Trong Trò Chơi Kinh Dị Đều Thầm Mến Ta

Nhân Vật Trong Trò Chơi Kinh Dị Đều Thầm Mến Ta 惊悚游戏的角色都暗恋我

005v8evCgy1fs2i5dp5qbj305k07sgmc.jpgKinh tủng du hí đích giác sắc đô ám luyến ngã

๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Thang Ô Đông Diện 清汤乌冬面
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Thiên chi kiêu tử, hệ thống, nhanh xuyên, sảng văn, bình tĩnh đại lão nam thần thụ x quỷ súc công

Tích phân: 412,829,760
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 104 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

3 Nhân Vật Trong Trò Chơi Kinh Dị Đều Thầm Mến Ta

Nhân Vật Trong Trò Chơi Kinh Dị Đều Thầm Mến Ta 惊悚游戏的角色都暗恋我

005v8evCgy1fs2i5dp5qbj305k07sgmc.jpgKinh tủng du hí đích giác sắc đô ám luyến ngã

๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Thang Ô Đông Diện 清汤乌冬面
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Thiên chi kiêu tử, hệ thống, nhanh xuyên, sảng văn, bình tĩnh đại lão nam thần thụ x quỷ súc công

Tích phân: 412,829,760
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 104 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

2 Nhân Vật Trong Trò Chơi Kinh Dị Đều Thầm Mến Ta

Nhân Vật Trong Trò Chơi Kinh Dị Đều Thầm Mến Ta 惊悚游戏的角色都暗恋我

005v8evCgy1fs2i5dp5qbj305k07sgmc.jpgKinh tủng du hí đích giác sắc đô ám luyến ngã

๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Thang Ô Đông Diện 清汤乌冬面
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Thiên chi kiêu tử, hệ thống, nhanh xuyên, sảng văn, bình tĩnh đại lão nam thần thụ x quỷ súc công

Tích phân: 412,829,760
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 104 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

1 Nhân Vật Trong Trò Chơi Kinh Dị Đều Thầm Mến Ta

Nhân Vật Trong Trò Chơi Kinh Dị Đều Thầm Mến Ta 惊悚游戏的角色都暗恋我

005v8evCgy1fs2i5dp5qbj305k07sgmc.jpgKinh tủng du hí đích giác sắc đô ám luyến ngã

๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Thang Ô Đông Diện 清汤乌冬面
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Thiên chi kiêu tử, hệ thống, nhanh xuyên, sảng văn, bình tĩnh đại lão nam thần thụ x quỷ súc công

Tích phân: 412,829,760
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 104 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

Bị hết thảy kinh tủng du hí nhân vật thầm mến là một loại ra sao cảm thụ?

Đương Giang Dĩ Lâm tiến vào mỗi cái chân nhân kinh tủng du hí sau, phát hiện bất kể là không có mặt y tá tỷ tỷ, vẫn là đeo băng âu phục sát thủ, hay hoặc là giương lên ngây thơ nụ cười gấu đồ chơi, nhìn thấy hắn sau, đều sẽ tự mang mật ngọt ♂ nụ cười mà... Nghênh tiếp hắn.

—— không có tác dụng... Không có tác dụng!

—— vô luận ngươi trốn đến nơi đâu... Chúng ta, đều sẽ tìm được ngươi...

Bình tĩnh đại lão nam thần thụ x quỷ súc công, công đều là một người, toàn bộ nhân viên đơn mũi tên nam chủ.

Kết cục 1v1, bản văn không khủng bố, Tô Tô tô, toàn thế giới đều yêu nam chủ, không có cp
 
Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Giang Dĩ Lâm ┃ vai phụ: Vincent, gấu đồ chơi chờ chút ┃ cái khác: Khà khà khà
.


๖ۣۜHố:
.

3 Ghê Gớm Giản Ninh Xuyên - Từ Từ Đồ Chi

Ghê Gớm Giản Ninh Xuyên 了不起的简宁川

a6746b07ly1frkd55wm4xj20pe0zkdhoLiễu bất khởi đích giản ninh xuyên

๖ۣۜMẹ đẻ: Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hoan hỉ oan gia, vòng giải trí, niên thượng, hiện đại, phúc hắc ôn nhu người môi giới công X dương quang nhảy ra tinh nhị đại thụ

Tích phân: 519,503,680
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 110 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

2 Ghê Gớm Giản Ninh Xuyên - Từ Từ Đồ Chi

Ghê Gớm Giản Ninh Xuyên 了不起的简宁川

a6746b07ly1frkd55wm4xj20pe0zkdhoLiễu bất khởi đích giản ninh xuyên

๖ۣۜMẹ đẻ: Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hoan hỉ oan gia, vòng giải trí, niên thượng, hiện đại, phúc hắc ôn nhu người môi giới công X dương quang nhảy ra tinh nhị đại thụ

Tích phân: 519,503,680
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 110 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

1 Ghê Gớm Giản Ninh Xuyên - Từ Từ Đồ Chi

Ghê Gớm Giản Ninh Xuyên 了不起的简宁川

a6746b07ly1frkd55wm4xj20pe0zkdhoLiễu bất khởi đích giản ninh xuyên

๖ۣۜMẹ đẻ: Từ Từ Đồ Chi 徐徐图之
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hoan hỉ oan gia, vòng giải trí, niên thượng, hiện đại, phúc hắc ôn nhu người môi giới công X dương quang nhảy ra tinh nhị đại thụ

Tích phân: 519,503,680
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 110 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

【 quét mìn báo động trước 】 chuyện vặt vãnh hằng ngày văn, thụ là cái não tàn trung nhị, công là cái lão ma ốm, tuổi tác kém mười bảy tuổi.

【 văn án 】

Điện ảnh học viện năm thứ hai đại học học sinh Giản Ninh Xuyên, tại sinh nhật hai mươi tuổi ngày này, gặp mệnh trung chú định người môi giới, bắt đầu một đoạn ghê gớm nhân sinh lữ trình.

Ghê gớm [liǎo bù qǐ] : Hán ngữ từ ngữ, trung nhị ý tứ. (đàng hoàng trịnh trọng nói mò

Vòng giải trí, [ tinh nhị đại ] thụ X[ không biết nơi nào tới dã kê ] công, chủ thụ, niên thượng, tuổi tác kém cự đại.

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Giản Ninh Xuyên, Hoắc Phù ┃ vai phụ: Nhiều lắm không viết ┃ cái khác: Thoải mái hằng ngày

Tác phẩm giản đánh giá: Điện ảnh học viện khoa biểu diễn học sinh Giản Ninh Xuyên tại một lần thử kính trên đường, ngẫu nhiên gặp trong nghề nổi danh người môi giới Hoắc Phù, cũng bị Hoắc Phù vừa ý, ký kết trở thành phòng làm việc dưới cờ nghệ nhân, tại Hoắc Phù bồi dưỡng cùng lực đẩy xuống, Giản Ninh Xuyên dần dần trưởng thành lên thành một ngôi sao đang mới nổi. Cùng lúc đó, hắn thần bí thân thế cũng dần dần bị người biết sáng sớm. Đơn thuần không biết thế sự Giản Ninh Xuyên phải như thế nào tại vòng giải trí Phù Hoa người trung gian nắm chân ngã, hắn và Hoắc Phù tình cảm lại đem đối mặt khảo nghiệm như thế nào, cố sự bức tranh chính tại từ từ triển khai.

Hai vị vai chính tính cách tiên minh, thuần nhiên hồ đồ tiểu bạch thỏ gặp phải bụng dạ cực sâu cáo già, thân thế bối cảnh khác nhau một trời một vực, còn có cự đại tuổi tác kém, xem chút mười phần. Bản văn kéo dài tác giả am hiểu nhất thoải mái hằng ngày thức phương pháp sáng tác, dùng trong cuộc sống từng tí từng tí mà nói thuật một cái trung nhị thiếu niên tại nhân sinh con đường bên trong con đường trưởng thành, tác phẩm không tái câu nệ với giảng giải một cái thuần ái cố sự, mà là đem tua vòi triển khai, vai chính tình thân, hữu tình, sự nghiệp, giấc mộng, cùng với ái tình, phân biệt sẽ có thế nào con đường phía trước, đều làm người mười phần mong đợi.
.


๖ۣۜHố:
.

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

2 Khoảng Tối Dưới Ánh Đèn - Nhị Đông

Khoảng Tối Dưới Ánh Đèn 灯下黑

 Đăng hạ hắc

๖ۣۜMẹ đẻ: Nhị Đông 二冬
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hắc đạo chuyển bạch đạo bạo ngược công x tâm tư thông suốt chứng bạch tạng thụ, ngọt sủng, niên thượng, gương vỡ lại lành HE
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 68 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

1 Khoảng Tối Dưới Ánh Đèn - Nhị Đông

Khoảng Tối Dưới Ánh Đèn 灯下黑

 Đăng hạ hắc

๖ۣۜMẹ đẻ: Nhị Đông 二冬
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hắc đạo chuyển bạch đạo bạo ngược công x tâm tư thông suốt chứng bạch tạng thụ, ngọt sủng, niên thượng, gương vỡ lại lành HE
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 68 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

Hắc chuyển bạch đạo công ╳ chứng bạch tạng thụ

Hắn đem hắn tiểu chó săn ném. Nhiều năm sau tiểu chó săn biến thành lão cẩu bức, một lần nữa giết trở về.

May mắn tại vận mệnh tác hợp gặp lại. Bọn họ đều rút đi non nớt áo khoác, vẫn như cũ vi đối phương sâu sắc mê muội.

Người đời trước bí mật ẩn giấu ở cố sự sau lưng, chờ bọn hắn đẩy ra.

Chín 〇 niên đại Hồng Kông văn, vi cảng vị, 1V1, HE.

Đánh giá

Một năm không thể ăn món lẩu: Hắc đạo chuyển bạch đạo bạo ngược công x tâm tư thông suốt chứng bạch tạng thụ, Tân Mặc cực hình im lặng x Lê Tuyết Anh. Niên thượng thập kỷ 90 cảng phong văn gương vỡ lại lành. Công tính cách bá đạo tàn nhẫn đối thụ rồi lại không mất ôn nhu, một khoang chân tâm đưa hết cho thụ, công đối thụ tình cảm chính là từ ngoài biểu đến bên trong, không hề nguyên do, tưởng yêu liền thích rồi! Thụ toàn thân thuần trắng, khác nào tân tuyết, tròng mắt nhạt phấn, thỏa thỏa đến hoạt hình đi ra nhân vật! Bề ngoài nhu nhược, nội tâm chịu đựng làm. Hai người hỗ động sức dãn mười phần, tự mang từ trường, lời tâm tình đều max! Yêu! Tổ tiên cố sự tương đối cẩu huyết, nhân quả tuần hoàn thôi liêu. Cảng vị mười phần một phần hắc đạo văn, thiên bạch lời nói, đánh nhau tình cảnh đặc sắc, hình ảnh cảm giác rất mạnh, hảo nhìn, người tác giả này chưng thịt nhất lưu, ăn ngon!

A rượu quét văn chuẩn bị quên _ lý Chúc Dung thâm niên mê muội: Hắc chuyển bạch đạo công x chứng bạch tạng thụ chín 〇 niên đại Hồng Kông văn niên thượng gương vỡ lại lành. Rất cảng phong một phần nửa đoạn trước ngây ngô ngọt ngào luyến ái mặt sau là vợ chồng dắt tay đánh bại ác thế lực hành văn không thành vấn đề tính cách thiết lập không thành vấn đề.
.


๖ۣۜHố:
.

4 Người Quang Minh Chính Đại Không Nói Thầm Mến - Superpanda

Người Quang Minh Chính Đại Không Nói Thầm Mến 明人不说暗恋

628ccb44ly1fr69s0d8dwj20rs138k0nMinh nhân bất thuyết ám luyến

๖ۣۜMẹ đẻ: Superpanda
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hoan hỉ oan gia, điềm văn, vườn trường, hiện đại, thầm mến

Tích phân: 865,648,384
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 94 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

3 Người Quang Minh Chính Đại Không Nói Thầm Mến - Superpanda

Người Quang Minh Chính Đại Không Nói Thầm Mến 明人不说暗恋

628ccb44ly1fr69s0d8dwj20rs138k0nMinh nhân bất thuyết ám luyến

๖ۣۜMẹ đẻ: Superpanda
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hoan hỉ oan gia, điềm văn, vườn trường, hiện đại, thầm mến

Tích phân: 865,648,384
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 94 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

2 Người Quang Minh Chính Đại Không Nói Thầm Mến - Superpanda

Người Quang Minh Chính Đại Không Nói Thầm Mến 明人不说暗恋

628ccb44ly1fr69s0d8dwj20rs138k0nMinh nhân bất thuyết ám luyến

๖ۣۜMẹ đẻ: Superpanda
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hoan hỉ oan gia, điềm văn, vườn trường, hiện đại, thầm mến

Tích phân: 865,648,384
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 94 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

1 Người Quang Minh Chính Đại Không Nói Thầm Mến - Superpanda

Người Quang Minh Chính Đại Không Nói Thầm Mến 明人不说暗恋

628ccb44ly1fr69s0d8dwj20rs138k0nMinh nhân bất thuyết ám luyến

๖ۣۜMẹ đẻ: Superpanda
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hoan hỉ oan gia, điềm văn, vườn trường, hiện đại, thầm mến

Tích phân: 865,648,384
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 94 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

【 Thẩm Hi: "Ha ha, tiểu cô nương mới có thể thầm mến."

Sau đó chính mình thầm mến đến muốn nổ tung. 】

Cao nhất thi tháng, Hạ Cửu Gia không thoải mái, điểm vô cùng thê thảm, bị đầu bảng Thẩm Hi cười nhạo mỗi ngày làm giả đề tài.

Cố nén đến mấy chục thiên. Bên trong thành tích đi ra, Hạ Cửu Gia hàng không toàn trường đệ nhất.

Song học bá, một cái "Ta nỗ lực khắc phục được không đương công tích không đúng chướng ngại tâm lý muốn cùng ngươi đồng thời, kết quả ngươi học tập so với ta hoàn hảo?" Cố sự.

CP: Bề ngoài không tranh với đời nội tâm thập phần muốn cường, không lấy đệ nhất sẽ chết tinh nhân không lấy đệ nhất hội khí đến khóc thụ x thần tượng bao quần áo có nặng một tấn, không lấy đệ nhất hội không dám tin không lấy đệ nhất hội thật mất mặt công.

PS: Thiên văn này văn án phát ra 2017 năm tháng 1, trên weibo có đoạn ảnh chứng minh.
 
Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Hạ Cửu Gia, Thẩm Hi ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Tác phẩm giản đánh giá: Cao nhất thi tháng, Hạ Cửu Gia bởi thân thể không thoải mái dẫn đến thành tích vô cùng thê thảm, bị đầu bảng Thẩm Hi cười trời thiên làm chính là giả đề tài. Hắn cố nén đến mấy chục thiên. Thi giữa học kỳ hàng không toàn trường đệ nhất. Hai cái học thần từ đây trải qua "Tranh đầu bảng" nhật tử. Thẩm Hi cùng Hạ Cửu Gia ở sân trường trung học tập sinh hoạt, chậm rãi trở nên thành thục, tại thu hoạch học nghiệp, hữu tình đồng thời dắt tay cùng qua một đời.

Bản văn hành văn trôi chảy, luôn luôn xen kẽ dí dỏm, phong cách thoải mái. Miêu tả nhẵn nhụi, từ từ thể hiện rồi Thẩm Hi động tâm, thầm mến, theo đuổi người thiếu niên tình cảm, cũng thể hiện rồi Hạ Cửu Gia từ từ từ chân thành quá trình. Các lộ vai phụ sinh động, có từng người tính cách cùng vận mệnh, cũng mang cho người ta rất nhiều hoài cảm.
.


๖ۣۜHố:
.

4 Ai Cho Ngươi Mắng Ta - Tú Sinh

Ai Cho Ngươi Mắng Ta 你不许凶我!

006Cr99rgy1fqhahze45sj314q1jldj6Nhĩ bất hứa hung ngã!

๖ۣۜMẹ đẻ: Tú Sinh 绣生
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Chủng điền văn, trọng sinh, điềm văn, sảng văn, cổ trang

Tích phân: 841,921,920
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 128 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

3 Ai Cho Ngươi Mắng Ta - Tú Sinh

Ai Cho Ngươi Mắng Ta 你不许凶我!

006Cr99rgy1fqhahze45sj314q1jldj6Nhĩ bất hứa hung ngã!

๖ۣۜMẹ đẻ: Tú Sinh 绣生
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Chủng điền văn, trọng sinh, điềm văn, sảng văn, cổ trang

Tích phân: 841,921,920
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 128 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

2 Ai Cho Ngươi Mắng Ta - Tú Sinh

Ai Cho Ngươi Mắng Ta 你不许凶我!

006Cr99rgy1fqhahze45sj314q1jldj6Nhĩ bất hứa hung ngã!

๖ۣۜMẹ đẻ: Tú Sinh 绣生
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Chủng điền văn, trọng sinh, điềm văn, sảng văn, cổ trang

Tích phân: 841,921,920
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 128 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

1 Ai Cho Ngươi Mắng Ta - Tú Sinh

Ai Cho Ngươi Mắng Ta 你不许凶我!

006Cr99rgy1fqhahze45sj314q1jldj6Nhĩ bất hứa hung ngã!

๖ۣۜMẹ đẻ: Tú Sinh 绣生
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Chủng điền văn, trọng sinh, điềm văn, sảng văn, cổ trang

Tích phân: 841,921,920
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 128 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi
 .

Văn Điềm cấp tỷ tỷ đưa thân trên đường, bị người cấp trói lại.

Nhiều tiểu đệ vô cùng phấn khởi: Lão đại lão đại, chúng ta cho ngươi trói lại cái nhưng dễ nhìn tức phụ nhi.

Văn Điềm: QAQ

Đại đương gia: Tức phụ con dâu, đến ta cho ngươi xem cái đại bảo bối.

Tứ phương trấn gần nhất có thể náo nhiệt, trên trấn đẹp mắt nhất nghe tiểu công tử mất tích nửa tháng sau, dẫn theo cái dã nam nhân trở về.

Dã nam nhân gọi Sở Hướng Thiên, là Tây Sơn đầu Đại đương gia, nghe nói là cái giết người không chớp mắt ma đầu.

Đoàn người thổn thức không thôi, nghe tiểu công tử đáng thương rồi...

Nhiều nhân khẩu trong đáng thương nghe tiểu công tử đôi mắt trừng tròn xoe, dữ dằn, "Buổi tối ngươi ngủ thư phòng! !"

Ngũ đại tam thô nam người nhất thời mặt đen.

Văn Điềm miệng một xẹp, "Ngươi hung ác ta... QAQ "

Sở Hướng Thiên mềm nhũn, hận không thể đem người nâng trong lòng bàn tay dụ dỗ.

Dùng ăn chỉ nam:

Sớm nói cẩn thận! Công không là người xấu không là người xấu không là người xấu!

Chủ thụ, thụ trọng sinh, có kim thủ chỉ, 1V1.

Trọng sinh chủng điền phát gia trí phú, ngọt sủng sảng khoái.

Thụ chỉ là đáng yêu, không lập dị, là một bên khóc chít chít một bên làm việc tiểu khả ái!

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Văn Điềm (Phó Điềm), Sở Hướng Thiên ┃ vai phụ: Đại Phúc, Chu Truyện Thanh... ┃ cái khác:

Tác phẩm giản đánh giá:

Kiếp trước Phó Điềm là cái yếu ớt đáng yêu tiểu thiếu gia, vốn cho là gia đại nghiệp đại có thể một đời không lo, ai ngờ ở rể phụ thân một chốc thay lòng đổi dạ, không chỉ có đem ngoại phòng thứ tử nghênh đón vào trong nhà, thậm chí còn âm mưu đem hắn cùng mẫu chị gái đuổi ra khỏi nhà. Một đời chết thảm, tái mở mắt lại về tới mười sáu tuổi năm đó, lần này, Phó Điềm lập lời thề bốc lên gánh nặng, bảo vệ gia sản, không tiếp tục để mẫu chị gái bị bắt nạt... Bản văn là một phần cổ đại trọng sinh chủng điền văn, trọng sinh tiểu thiếu gia đem tra cha ngoại phòng đuổi ra khỏi nhà, một vai bốc lên Phó gia gánh nặng, đem gia tộc sản nghiệp kinh doanh lớn mạnh đồng thời, vô ý làm quen đến đây tra án tướng quân Sở Hướng Thiên, một là kinh nghiệm lâu năm sa trường tướng quân, một là yếu ớt thiếu gia, mà xem hai người làm sao cọ sát ra tia lửa, thành tựu một đời lương duyên.
.


๖ۣۜHố:
.