Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

2 Hướng Dẫn Chăn Nuôi Thú Hoang - Huỳnh Dạ

Hướng Dẫn Chăn Nuôi Thú Hoang 野兽饲育守则


Dã thú tự dục thủ tắc

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Huỳnh Dạ 荧夜
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại, lãnh đạm biến mèo mỹ thụ x thủ trưởng công, thú nhân, có thịt

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 20 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 1 Hướng Dẫn Chăn Nuôi Thú Hoang - Huỳnh Dạ

Hướng Dẫn Chăn Nuôi Thú Hoang 野兽饲育守则


Dã thú tự dục thủ tắc

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Huỳnh Dạ 荧夜
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại, lãnh đạm biến mèo mỹ thụ x thủ trưởng công, thú nhân, có thịt

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 20 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Từ nhỏ cô nhi viện lớn lên, hỗn huyết bên ngoài chịu đủ kỳ thị,

Không biết trên đời suy sự xưa nay một cọc càng hơn một cọc thảm,

Tỉnh lại sau giấc ngủ, Nhạc Thanh Minh hoảng sợ phát hiện ──

Hắn dĩ nhiên biến thành một cái bố, ngẫu nhiên, miêu!

Hơn nữa còn là sắp tại chính mình nhà trọ bị chết đói con rối miêu.

Ma xuy quỷ khiến dưới bị thủ trưởng Cố Tắc Trinh thu dưỡng,

Nhạc Thanh Minh cơ hồ cho là đời này chỉ có thể làm chỉ con rối miêu.

Ai liệu một lần tỉnh ngủ, lần thứ hai trở lại thân người,

Thành vị thành niên hỗn huyết loại, cũng thu được một vị người giám hộ...

Nhớ tới chính mình làm miêu mễ thời điểm không chỉ một lần mễ nha gọi,

Nhạc Thanh Minh thân vi tôn nghiêm của con người nát đầy đất.๖ۣۜHố:
 .

2 Kế Huynh Của Ta Không Thể Cơ Như Vậy - Huỳnh Dạ

Kế Huynh Của Ta Không Thể Cơ Như Vậy 我的继兄不可能这么机歪


Ngã đích kế huynh bất khả năng giá yêu cơ oai

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Huỳnh Dạ 荧夜
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại, kế huynh đệ, có H

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 14 tuổi + 2 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 1 Kế Huynh Của Ta Không Thể Cơ Như Vậy - Huỳnh Dạ

Kế Huynh Của Ta Không Thể Cơ Như Vậy 我的继兄不可能这么机歪


Ngã đích kế huynh bất khả năng giá yêu cơ oai

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Huỳnh Dạ 荧夜
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại, kế huynh đệ, có H

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 14 tuổi + 2 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Tự lực xoa nuôi mình lớn lên mẫu thân lại muốn kết hôn,

Giang Dương hiển nhiên không có bất đồng ý lý do.

Nhưng mà tương lai kế huynh là cái khó sống chung nam nhân,

Liên tiếp không vui ở chung nói cho Giang Dương,

E rằng Hoắc Hiển là không muốn bọn họ cha mẹ tái hôn.

Phụ thân tại Giang Dương sinh ra trước liền đi thế,

Mẫu thân yêu tha thiết phụ thân mười mấy năm không muốn tái hôn,

Bây giờ Hoắc Hiển lại nói tất cả những thứ này có ẩn tình khác! ?

Lướt qua lớn tuổi trung nhị thanh niên kém cỏi thái độ,

Sự tình càng to lớn hơn cực kỳ triển khai ở chỗ ──

Không cẩn thận cùng kế huynh lên giường, có hơi phiền toái...๖ۣۜHố:
 .

Tù Binh 2 - Nam Chi

Tù Binh 2 俘虏2


Phu lỗ 2

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Nam Chi 南枝
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Ông trời tác hợp cho, thiên chi kiêu tử, cơ giáp, trước hôn sau yêu, ABO

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 9 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi ABO văn, bổ sung giải thích trước ABO ba bộ khúc một ít sinh vật học cùng xã hội học phương diện đặt ra.

Deilmann cùng một cái bị bắt làm tù binh đến omega kết hôn rồi, đối phương mỹ lệ mà thuận theo, mà cũng không vui.

Đây là một cái kết hôn sau luyến ái tiểu cố sự.

Là phát sinh ở ( tù binh )1 sau một quãng thời gian cố sự, cùng bộ thứ nhất ( tù binh ) cơ hồ không có ai vật gặp nhau.

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Deilmann · Lee, Vio ┃ vai phụ: ┃ cái khác: ABO, nam cành๖ۣۜHố:
 .

5 Không Được Kỳ Thị Chủng Tộc - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Không Được Kỳ Thị Chủng Tộc 不要物种歧视


Bất yếu vật chủng kỳ thị

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh 月下蝶影
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Thần quái thần tiên ma quái, đô thị tình duyên, thiên chi kiêu tử, dốc lòng nhân sinh, thoải mái, hiện đại, huyền huyễn

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 134 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 4 Không Được Kỳ Thị Chủng Tộc - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Không Được Kỳ Thị Chủng Tộc 不要物种歧视


Bất yếu vật chủng kỳ thị

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh 月下蝶影
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Thần quái thần tiên ma quái, đô thị tình duyên, thiên chi kiêu tử, dốc lòng nhân sinh, thoải mái, hiện đại, huyền huyễn

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 134 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 3 Không Được Kỳ Thị Chủng Tộc - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Không Được Kỳ Thị Chủng Tộc 不要物种歧视


Bất yếu vật chủng kỳ thị

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh 月下蝶影
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Thần quái thần tiên ma quái, đô thị tình duyên, thiên chi kiêu tử, dốc lòng nhân sinh, thoải mái, hiện đại, huyền huyễn

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 134 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 2 Không Được Kỳ Thị Chủng Tộc - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Không Được Kỳ Thị Chủng Tộc 不要物种歧视


Bất yếu vật chủng kỳ thị

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh 月下蝶影
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Thần quái thần tiên ma quái, đô thị tình duyên, thiên chi kiêu tử, dốc lòng nhân sinh, thoải mái, hiện đại, huyền huyễn

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 134 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 1 Không Được Kỳ Thị Chủng Tộc - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Không Được Kỳ Thị Chủng Tộc 不要物种歧视


Bất yếu vật chủng kỳ thị

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh 月下蝶影
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Thần quái thần tiên ma quái, đô thị tình duyên, thiên chi kiêu tử, dốc lòng nhân sinh, thoải mái, hiện đại, huyền huyễn

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 134 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Phù Ly là cái không từng va chạm xã hội ở nông thôn yêu quái, vào thành sau lý tưởng lớn nhất là thi công chức, tên lưu sử sách.

Nhưng mà... Hắn không có văn bằng đại học, liền tốt nghiệp trung học chứng minh đều không có.

Cho nên, không học tập cho giỏi, liền ngay cả yêu quái cũng không tìm tới công việc tốt.

Thoải mái hướng thần quái văn, bác quân nở nụ cười, chúc xem văn vui vẻ.

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Phù Ly ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Chủ thụ, hiện đại

Tác phẩm giản đánh giá: Hai ngàn năm chưa có tiếp xúc qua xã hội loài người ở nông thôn yêu Phù Ly, chỉ có điều nhìn mấy kỳ bản tin thời sự, liền việc nghĩa chẳng từ nan đem thi đại học, lên làm công chức làm yêu sinh mục tiêu, cũng vì này không ngừng nỗ lực. Đương thân mang các loại dị bảo không tự biết xã nghèo hạ yêu tao ngộ nhiều tiền lại keo kiệt thành tính Kim long BOSS, một hồi không biết nên khóc hay cười, kỳ quái lạ lùng cố sự liền như vậy mở màn...

Tác giả hành văn thoải mái trôi chảy, sinh động thú vị. Tại nàng phác hoạ hạ, bất kể là người vẫn là yêu, đều có chính mình đặc sắc, đồng thời tràn ngập sinh khí. Nhượng đọc giả ôm bụng cười sau khi, đối truyền thống thần thoại cũng có bộ phận giải.๖ۣۜHố:
 .

1 Ta Là Một Xu Tiền Lẻ - Vu Triết

Ta Là Một Xu Tiền Lẻ 一个钢镚儿


Nhất cá cương băng nhi

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Vu Triết 巫哲
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại, hỗ công

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 105 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Cái này nhóc nói lắp ta che đậy. HE.

Vai chính: Sơ Nhất, Yến Hàng ┃ vai phụ: Viết đọc giả cũng không nhớ rõ, hỗ công, hiện đại

Tác phẩm giản đánh giá

Một cái mẫu thân mất sớm, phụ thân thường thường mất tích, hoạn nạn quá bệnh trầm cảm mười bảy tuổi thiếu niên, cùng một cái quanh năm nương theo người nhà đánh chửi, đồng học ức hiếp, lời nói đều nói không lưu loát nhóc nói lắp, bất ngờ gặp nhau. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, bọn họ từ từ trở thành lẫn nhau bằng hữu duy nhất, tiện đà cọ sát ra sao điểm điểm ái mộ tia lửa, thế nhưng khó bề phân biệt thân thế, chú định không thể để cho bọn họ tiếp tục có cuộc sống bình thản, theo năm đó chuyện cũ nổi lên mặt nước, hai vị nam chủ tình cảm chính đang lặng lẽ thay đổi... Thần bí thân thế, cư vô định sinh hoạt, hai cái khuyết thiếu cảm giác an toàn thiếu niên. Kèm theo hai vị mất tích của phụ thân giết người sự kiện, kéo tơ bóc kén giống như đẩy ra cố sự chân tướng, không chào mà đi Yến Hàng cùng thiện lương Sơ Nhất liền sẽ có thế nào tương lai? Nhiều năm sau đó gặp nhau lần nữa, hai người liền sẽ đi theo con đường nào?๖ۣۜHố:
 .

2 Trọng Sinh Dược Sư Chủng Điền Ký - Dữu Tử Quân CC

Trọng Sinh Dược Sư Chủng Điền Ký 重生药师种田记


๖ۣۜMẹ đẻ: Dữu Tử Quân CC 柚子君CC
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Chủng điền văn, tiên hiệp tu chân, mỹ thực, sảng văn, chủ thụ, ấm áp không ngược, trọng sinh dược sư một lòng chủng điền thụ x tiền kỳ mất trí nhớ biến ngốc tiên quân công

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 84 tuổi + 2 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 1 Trọng Sinh Dược Sư Chủng Điền Ký - Dữu Tử Quân CC

Trọng Sinh Dược Sư Chủng Điền Ký 重生药师种田记


๖ۣۜMẹ đẻ: Dữu Tử Quân CC 柚子君CC
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Chủng điền văn, tiên hiệp tu chân, mỹ thực, sảng văn, chủ thụ, ấm áp không ngược, trọng sinh dược sư một lòng chủng điền thụ x tiền kỳ mất trí nhớ biến ngốc tiên quân công

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 84 tuổi + 2 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Trước trọng sinh, tu chân giới đệ nhất dược sư Ngụy Tử Cầm vì người nhà chết sớm tâm ma bất ngờ bộc phát, cuối cùng chết vào kiếp lôi dưới

Sau khi sống lại, Ngụy Tử Cầm tái không muốn đuổi theo cầu mịt mờ tu hành chi đạo, chỉ muốn hảo hảo trong coi chính mình mất mà lại được người nhà, kiếm tiền nuôi gia đình, trải qua bình tĩnh an ổn sinh hoạt

——

Loại linh dược, cho thuốc phô, bán dược thiện, mang theo người nhà đồng thời phát tài làm giàu chạy gấp rút khá giả, tái kiếm một cái mỹ nhân nương tử làm bạn, nhật tử quả thực đắc ý. Mãi đến có một ngày, Ngụy Tử Cầm chợt phát hiện chính mình nương tử tựa hồ cất giấu bí mật gì

——

Một bên khác, tu chân giới đệ nhất tông môn Hàn Nguyệt cung chi chủ vì Thần khí phản phệ thất thần trí, một chốc tỉnh táo, chợt phát hiện chính mình nhiều hơn cái tướng công, nhất thời cả người đều (... )

Ngụy Tử Cầm: Nương tử nương tử, lại đây cấp tướng công thu một cái

Tỉnh táo sau Bạch Hành tiên quân (hiền lành mỉm cười): Hảo a

Trọng sinh dược sư một lòng chủng điền (thụ)x tiền kỳ mất trí nhớ biến ngốc tiên quân (công)

Chủ thụ 1V1, HE, ấm áp không ngược chủng điền văn

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Ngụy Tử Cầm, Bạch Hành, chủ thụ๖ۣۜHố:
 .

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Trước Khi Ly Hôn - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Trước Khi Ly Hôn 离婚之前


Ly hôn chi tiền

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa 漫漫何其多
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, ông trời tác hợp cho, điềm văn, chủ công, hiện đại, lạnh lùng cấm dục ảnh đế công x đối ngoại táo bạo hung hăng đối công si tình phú nhị đại tiểu thịt tươi thụ, kết hôn sau luyến ái

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 9 tuổi + 3 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Hiện đại không tưởng

Đồng tính có thể kết hôn

Hàn Thời thụ X Lịch Phong công

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Chủ công, hiện đại

Đánh giá

Màu tím tắt chi thuần ái quét văn ghi chú: Lạnh lùng cấm dục ảnh đế công x đối ngoại táo bạo hung hăng đối công si tình phú nhị đại tiểu thịt tươi thụ, kết hôn sau luyến ái, chua xót ngọt ngào rất đẹp, chính là kết thúc đến quá đột nhiên, còn không có ngọt đủ còn muốn xem chương 10 a! Thụ cực kỳ khôi hài, người môi giới cùng hắn bát quái ai ai bởi vì bị lão công mình làm đến không lên nổi giường vỗ không được diễn thời điểm, thụ một mặt ngóng trông biểu thị giời ạ ta cũng hảo muốn loại này quấy nhiễu a a a. Công sau đó cũng là rất sủng chính mình chịu, cùng sư đệ nói nếu như thụ mắng nữa hắn liền để hắn trang điếc..

Yiyi quét văn đẩy văn: Cấm dục ảnh đế công x ngây thơ phú nhị đại tiểu thịt tươi thụ, thầm mến trở thành sự thật, vòng giải trí kết hôn sau đoản văn. Thụ cực kỳ đáng yêu, toàn văn cười điểm nhiều, nhưng mà ngọt như vậy văn, ta cư nhiên xem khóc

Ngươi manh ta manh quét văn tổ: Trầm ổn thành thục công × miệng cọp gan thỏ thụ thầm mến đồng tính có thể kết hôn vòng giải trí ngọt. Rất manh rất ngắn rất ngọt, mặc dù là đoản văn, thế nhưng cố sự hoàn chỉnh, cười điểm nước mắt điểm đều có, còn có phiên ngoại. Rất yêu thích thụ tính cách, bởi vì thẹn thùng, chỉ có thể phô trương thanh thế, dù cho ngoại giới đối với hắn có sự hiểu lầm, hắn cũng không để ý, chỉ là yêu thích công, có thể làm người thương. Công rất ôn nhu, biết được tình cảm của chính mình sau, thật đối thụ rất tốt, khắp mọi mặt đều có chăm sóc đến thụ cảm xúc.


๖ۣۜHố:
 .

3 Miệng Giếng Có Ánh Sáng - Thổ Miêu

Miệng Giếng Có Ánh Sáng 井口有光


Tỉnh khẩu hữu quang

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Thổ Miêu 土猫
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hoa quý mùa mưa, nhân duyên tình cờ, gặp gỡ điềm văn, hiện đại, vườn trường

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 74 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 2 Miệng Giếng Có Ánh Sáng - Thổ Miêu

Miệng Giếng Có Ánh Sáng 井口有光


Tỉnh khẩu hữu quang

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Thổ Miêu 土猫
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hoa quý mùa mưa, nhân duyên tình cờ, gặp gỡ điềm văn, hiện đại, vườn trường

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 74 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 1 Miệng Giếng Có Ánh Sáng - Thổ Miêu

Miệng Giếng Có Ánh Sáng 井口有光


Tỉnh khẩu hữu quang

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Thổ Miêu 土猫
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hoa quý mùa mưa, nhân duyên tình cờ, gặp gỡ điềm văn, hiện đại, vườn trường

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 74 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi · đồng thời trưởng thành đồng thời mê man, đồng thời nghi hoặc đồng thời phá tan đủ để khống chế tương lai từng đạo từng đạo khảm.

· có lúc đối mặt có lúc chia lìa, mỗi một lần lựa chọn đều bị động mà tùy cơ, từng người tại không giải quyết được mong đợi bên trong, cũng đều thất ý, phiền muộn hoặc dao động.

· cuối cùng lại vẫn may mắn nhảy đến miệng giếng cùng ngươi sóng vai mộc quang, mới hiểu được trong sinh mệnh này đó qua lại, là tình cảm ám sinh, là tâm ý tương thông, là tự quen biết ban đầu, liền sai kết duyên.

· mà sau lần đó tất cả làm bạn dây dưa, bất quá là vì nhìn ra rõ ràng hơn, yêu càng rừng rực, đi được càng dài xa.

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Quan Duy ┃ vai phụ: Hà Cảnh Dương ┃ cái khác: Làm bạn, trưởng thành, hiện đại

Đánh giá

qyltgy0016: đề cử, tại gần nhất trong văn, có hành văn có nội dung vở kịch, thập kỷ 90 vườn trường tiểu thanh tân, tác giả cần phải trải qua thời đại này, miêu tả rất chân thực, hậu kỳ có điểm xoắn xuýt, mà khuyết điểm không che lấp được ưu điểm! Tân tác giả, kiến nghị đại gia đi tấn giang ủng hộ, không V, cơ bản không ai bình luận, click ít đến mức đáng thương๖ۣۜHố:
 .

6 Cả Thế Giới Đều Muốn Làm Bạn Với Ta - A Hắc Hắc Hắc

Cả Thế Giới Đều Muốn Làm Bạn Với Ta 全世界都想和我做朋友


Toàn thế giới đô tưởng hòa ngã tố bằng hữu

 ๖ۣۜMẹ đẻ: A Hắc Hắc Hắc 阿黑黑黑
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Dị thế đại lục, nhanh xuyên xuyên sách, Đông Phương huyền huyễn, chủ thụ, tinh phân công

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 129 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 5 Cả Thế Giới Đều Muốn Làm Bạn Với Ta - A Hắc Hắc Hắc

Cả Thế Giới Đều Muốn Làm Bạn Với Ta 全世界都想和我做朋友


Toàn thế giới đô tưởng hòa ngã tố bằng hữu

 ๖ۣۜMẹ đẻ: A Hắc Hắc Hắc 阿黑黑黑
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Dị thế đại lục, nhanh xuyên xuyên sách, Đông Phương huyền huyễn, chủ thụ, tinh phân công

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 129 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi