Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

2 Tình Nghĩa Đồng Môn - Ngự Tiểu Phàm
Tình Nghĩa Đồng Môn 同窗之谊
Đồng song chi nghị

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Ngự Tiểu Phàm 御小凡
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Gần thủy lâu đài, thanh mai trúc mã, hoa quý mùa mưa, đô thị tình duyên, vườn trường

.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 59 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 1 Tình Nghĩa Đồng Môn - Ngự Tiểu Phàm
Tình Nghĩa Đồng Môn 同窗之谊
Đồng song chi nghị

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Ngự Tiểu Phàm 御小凡
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Gần thủy lâu đài, thanh mai trúc mã, hoa quý mùa mưa, đô thị tình duyên, vườn trường

.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 59 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Từ Giản ngữ sổ ở ngoài chỉ có viết văn khấu trừ hai phần, Mạnh Tân toàn tuyến phiêu hồng.

Từ Giản thời gian nghỉ ngơi sẽ đi thư viện học tập, Mạnh Tân cùng một đám ngốc x đi chận người.

Cho nên không thể trách Mạnh Tân thật sự không nghĩ tới hai người bọn họ cuối cùng có thể làm cùng nhau đi.

Từ Giản là công, Từ Giản là công, Từ Giản là công

Chuyện quan trọng nói ba lần _(:зゝ∠)_

Mạnh Tân: "Vốn cho là cái gì ngươi ở phía trên?"

Từ Giản: "Bởi vì học mà ưu thì lại thượng."

Mạnh Tân: "... Thành tích tốt ghê gớm a? !"

Vai chính: Mạnh Tân, Từ Giản ┃ vai phụ: Giáp ất bính đinh ┃ cái khác: Vườn trường mối tình đầu


๖ۣۜHố:

 .

5 Nhất Định Phải Hướng Bảy Nam Nhân Cầu Hôn Làm Sao Đây - Long Thất
Nhất Định Phải Hướng Bảy Nam Nhân Cầu Hôn Làm Sao Đây 必须向七个男人求婚怎么破!
Tất tu hướng thất cá nam nhân cầu hôn chẩm yêu phá!

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Long Thất龙柒
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Ảo tưởng không gian, cường cường, kỳ huyễn ma huyễn, dị thế đại lục
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 279 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 4 Nhất Định Phải Hướng Bảy Nam Nhân Cầu Hôn Làm Sao Đây - Long Thất
Nhất Định Phải Hướng Bảy Nam Nhân Cầu Hôn Làm Sao Đây 必须向七个男人求婚怎么破!
Tất tu hướng thất cá nam nhân cầu hôn chẩm yêu phá!

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Long Thất龙柒
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Ảo tưởng không gian, cường cường, kỳ huyễn ma huyễn, dị thế đại lục
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 279 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 3 Nhất Định Phải Hướng Bảy Nam Nhân Cầu Hôn Làm Sao Đây - Long Thất
Nhất Định Phải Hướng Bảy Nam Nhân Cầu Hôn Làm Sao Đây 必须向七个男人求婚怎么破!
Tất tu hướng thất cá nam nhân cầu hôn chẩm yêu phá!

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Long Thất龙柒
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Ảo tưởng không gian, cường cường, kỳ huyễn ma huyễn, dị thế đại lục
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 279 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 2 Nhất Định Phải Hướng Bảy Nam Nhân Cầu Hôn Làm Sao Đây - Long Thất
Nhất Định Phải Hướng Bảy Nam Nhân Cầu Hôn Làm Sao Đây 必须向七个男人求婚怎么破!
Tất tu hướng thất cá nam nhân cầu hôn chẩm yêu phá!

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Long Thất龙柒
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Ảo tưởng không gian, cường cường, kỳ huyễn ma huyễn, dị thế đại lục
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 279 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 1 Nhất Định Phải Hướng Bảy Nam Nhân Cầu Hôn Làm Sao Đây - Long ThấtNhất Định Phải Hướng Bảy Nam Nhân Cầu Hôn Làm Sao Đây 必须向七个男人求婚怎么破!
Tất tu hướng thất cá nam nhân cầu hôn chẩm yêu phá!

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Long Thất龙柒
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Ảo tưởng không gian, cường cường, kỳ huyễn ma huyễn, dị thế đại lục
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 279 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Sở Mộ Vân dựa vào ( Ma giới ) một văn tại Tấn Giang văn học thành một văn thành thần, mà viết bảy người bị bệnh thần kinh liền ngược chết bảy người bị bệnh thần kinh hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình hội xuyên đến quyển này vua hố trong tiểu thuyết!

Trên vòng tay hệ thống là cái quỷ gì?

Hoặc là hướng bảy nam nhân cầu hôn, hoặc là liền lần lượt từng cái thưởng thức bảy người này chết thảm từng trải vậy là cái gì quỷ?

Lão tử chỉ là viết quyển tiểu thuyết thỏa mãn hạ ác thú vị mà thôi, ai rất muốn cùng một đám chó dại đẩu S giếng băng sâu dây dưa đến đồng thời a?

Đi vào hầm nhắc nhở

1, bản văn từ đầu tới đuôi một cái công, linh hồn phân liệt, nhân cách phân liệt, cuối cùng hội hợp một.

2, cho phép cất cánh bản thân phát điên tác phẩm, nghiêm túc ngươi liền thua

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Sở Mộ Vân ┃ vai phụ: Phúc hắc, quỷ súc, bệnh kiều, chó dại, tam không, yêu nghiệt, ám hắc ┃ cái khác: ← nhiều như vậy hentai ngươi liền nói ngươi có sợ hay không!

Tấn Giang kim bài biên tập đánh giá:

Sở Mộ Vân dựa vào ( Ma giới ) một văn tại Tấn Giang văn học thành một văn thành thần, mà viết bảy người bị bệnh thần kinh liền ngược chết bảy người bị bệnh thần kinh hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình hội xuyên đến quyển này vua hố trong tiểu thuyết! Trên vòng tay hệ thống là cái quỷ gì? Hoặc là hướng bảy nam nhân cầu hôn, hoặc là liền lần lượt từng cái thưởng thức bảy người này chết thảm từng trải vậy là cái gì quỷ? Lão tử chỉ là viết quyển tiểu thuyết thỏa mãn hạ ác thú vị mà thôi, ai rất muốn cùng một đám chó dại đẩu S giếng băng sâu dây dưa đến đồng thời a? Văn chương bảo lưu lại tác giả trước sau như một thoải mái dí dỏm cùng não động mở ra, mà lại tại tính cách thiết lập trên có đột phá, vai chính tính tình mạnh mẽ, thông minh EQ song cao, tại hắn góc nhìn dẫn dắt hạ, toàn quyển nhịp điệu sảng khoái, nội dung vở kịch đẩy mạnh thoải mái, thời khắc có hồi hộp, kết cục 1v1, câu người muốn ngừng mà không được.๖ۣۜHố:

 .

Trạch Mộc Nhi Tê - Tạp Bỉ Khâu (Peppap)
Trạch Mộc Nhi Tê 择木而栖
๖ۣۜMẹ đẻ: Tạp Bỉ Khâu (Peppap) 卡比丘
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại đô thị, gương vỡ lại lành, ngọt
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 14 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Đại khái: Tay trắng dựng nghiệp tiểu tử nghèo, tối tăm ngây thơ bạch phú mỹ. Gương vỡ lại lành.

cp: Tần Hành * Giang Dữ Miên

Điềm văn, chút ít cẩu huyết.


๖ۣۜHố:

 .

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

2 Sát Quỷ - RananaSát Quỷ 杀鬼
๖ۣۜMẹ đẻ: Ranana
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại đô thị
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 16 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 1 Sát Quỷ - RananaSát Quỷ 杀鬼
๖ۣۜMẹ đẻ: Ranana
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại đô thị
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 16 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Quỷ là người trên thế gian cuối cùng một hơi.

Ly Hiểu Mông giết quỷ, dùng khoái nghe tên. Chiếu Nguyễn giết quỷ, lòng tham không đáy.

Bởi vì cấp này văn định nhạc dạo chính là ngộp, cho nên viết siêu cấp ngộp, thích hợp ngủ nhìn đàng trước, thôi miên. Ha ha.

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Ly Hiểu Mông, Chiếu Nguyễn ┃ vai phụ: Thật nhiều quỷ, những người khác๖ۣۜHố:

 .

2 Vãn Chiếu Đối Tình Nồng - Đao ThứVãn Chiếu Đối Tình Nồng 晚照对情浓
Vãn chiếu đối tình nùng

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Đao Thứ 刀刺
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Cường cường, tam giáo cửu lưu, lề sách tình ca, hỗ công  HE, tiền kỳ dương quang kiện khí hậu kỳ cố chấp quỷ súc công VS gián đoạn tính ngốc thiếu kéo dài tính cao lãnh thụ
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 38 tuổi + 3 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 1 Vãn Chiếu Đối Tình Nồng - Đao ThứVãn Chiếu Đối Tình Nồng 晚照对情浓
Vãn chiếu đối tình nùng

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Đao Thứ 刀刺
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Cường cường, tam giáo cửu lưu, lề sách tình ca, hỗ công  HE, tiền kỳ dương quang kiện khí hậu kỳ cố chấp quỷ súc công VS gián đoạn tính ngốc thiếu kéo dài tính cao lãnh thụ
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 38 tuổi + 3 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Đệ nhất bản văn án:

Ngoài cửa sổ dòng sông là vẩn đục xanh biếc màu xanh lục, toàn bộ hành lang chật hẹp chật chội, phong từ sông bên kia nhào vào, nhào tới Mạc Nùng kia gian tràn ngập vị son phấn bên trong phòng hóa trang.

Hắn ngậm thuốc lá, ngồi ở cửa nhìn chằm chằm cuối hành lang: Cái người kia tại sao còn chưa tới?

Hắn nói cẩn thận muốn cùng hắn chạy trốn, đến một cái cũng không có người nhận thức địa phương lại bắt đầu lại từ đầu, hắn hội cả ngày lẫn đêm bồi tiếp hắn, cùng hắn cùng giường cộng tẩm, cùng hắn núi cao rộng rãi hải.

Hắn nhớ tới trước một đêm hắn ngủ say dáng dấp, nhớ tới hắn cao ngạo trên mũi lưu lại nước mắt.

Nói đúng ra, hai người bọn họ hiện tại đều người không giống người quỷ không giống quỷ, rượu thuốc lá, tính yêu, thanh xuân, tựa hồ cũng bị ngắn ngủi này mấy ngày ái tình tàn phá đến chỉ còn khối này khô gầy thân thể.

Nhưng tất cả những thứ này cũng không quan hệ, tương lai ngọt ngào đã trướng đầy hắn thực quản, hạnh phúc cuối cùng rồi sẽ cùng bọn họ cùng đi lưu lạc thiên nhai, hay hoặc là... Cộng đi đến hoàng tuyền.

Điện thoại di động của hắn tại trong túi quần vang lên, Mạc Nùng tại trong nháy mắt đó dự cảm đến bất an của hắn đang lấy phương thức nào đó bụi bậm lắng xuống, hắn lấy điện thoại di động ra liếc nhìn tin tức phía trên...

Hảo đi, ta tha thứ ngươi, không quản ngươi làm ra quyết định gì, ta cuối cùng hội tha thứ ngươi, ngược lại không quản chết sống, chúng ta tổng là muốn ở chung với nhau.

Xuất bản lần hai văn án:

Một cái dương quang kiện tức giận thẳng nam đột nhiên cong, một người phong lưu cao lãnh yêu nghiệt đột nhiên hoàn lương.

Đương nhiên yêu nghiệt hắn là bị ép hoàn lương không cam tâm, có thể thẳng nam đứng ở mấy mét có hơn hố đất bên trong, hai mắt ngăm đen ánh mắt âm trầm, thoạt nhìn rất giống muốn sống lăng trì hắn.

Thư Chiếu khô quắt nở nụ cười, "Được... Thật là đúng dịp ha, nếu không, ngươi trước tiên thả xuống trong tay ngươi hung khí, hai ta uống một chén?"

Uống ngươi cái đầu! Mạc Nùng tức giận trầm trầm nhìn hắn chằm chằm, "Được, ngươi uống rượu, ta uống nước."

Thư Chiếu bị nghẹn cái té ngửa, được rồi, học tinh đây là.

Hắn ngượng ngùng vạch trần một hiện thực tàn khốc: "Ta cảm thấy được... Ngươi uống nước... Cũng không nhất định có thể uống đến đảo ta."

Cường cường hỗ công  HE

Tiền kỳ dương quang kiện khí hậu kỳ cố chấp quỷ súc công VS gián đoạn tính ngốc thiếu kéo dài tính cao lãnh thụ

Đây là một bài liều cái mạng già mới có thể hảo hảo đàm luận luyến, sinh hoạt hàng ngày ấm áp văn.

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Thư Chiếu, Mạc Nùng ┃ vai phụ: Phượng phượng, giang Bột Bột ┃ cái khác:

==================

Lời bình:

Ngàn đêm liệt diễm: Văn viết không sai a.

yank2001: Cường cường hỗ công, độc miệng yêu nghiệt mụ mụ tang vs dương quang kiện khí quỷ súc chuyên gia trang điểm... Vứt bỏ ngốc bạch ngọt phi thường hiện thực hắc ám๖ۣۜHố:

 .

1 Tiểu Giang Hồ - Ngọc Sư SưTiểu Giang Hồ 小江湖
๖ۣۜMẹ đẻ: Ngọc Sư Sư 玉师师
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Niên hạ, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, báo thù
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 96 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Chung Ý, Thiên Hạ minh giang thành phân đà Đại đương gia, chỉ muốn yên tĩnh đương một đóa phong lưu phóng khoáng, kinh tài tuyệt diễm có một không hai mỹ nam (tự xưng), nhưng không ngờ cuốn vào một cọc giang hồ án giết người, đồng thời ánh mắt đặc biệt độc đáo mà nhìn tới một tên... Lão giả?

Hiền lành miệng nát niên hạ công X già mà không đứng đắn lão nhân thụ (đùa gì thế! )

Chung Ý là công!

Nhưng mà cũng không phải chủ công văn!

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Nhạc Vô Ưu, Chung Ý (Chung Ly quyết) ┃ vai phụ: Tạ Thanh Vi, Sài Khai Dương, Nhạc Kỳ Xu, Phượng Hoàng Hề ┃ cái khác: Võ hiệp, báo thù, tình hữu độc chung, ngọc sư sư

===========================

Lời bình:

Yanceybaby: Thiên văn này không sai, dù sao tác giả cũ, hành văn có bảo đảm, lô-gich cũng tại tuyến, có phục bút có hồi hộp, so với một ít không biết mùi vị lên bảng văn hảo quá nhiều.

Nước đá 126: Phục bút không tính quá sâu, cơ bản đều có thể nhìn ra được. Thế nhưng tác giả cũ chỉ cần nàng biệt tra công tiện thụ, ta cảm thấy được vẫn có bảo đảm. Đáng giá vừa nhìn, cơ Bổn Nhất khí a thành, thức đêm xem xong, hiện tại ngơ ngơ ngác ngác ở trên lớp...

Nửa đời phồn hoa hãm lưu diễm: Văn chương đã tuốt xong, cảm giác không có dưới lầu nói như vậy bất kham đi? Cá nhân là thức đêm xem xong. Người tác giả này hành văn rất có bảo đảm, căn bản là thấy tác giả hạ ngoại trừ lưỡng bài vai chính tên không tiếp thụ được. Văn chương từ vừa mới bắt đầu mỗi cái nội dung vở kịch cơ bản đều mai phục phục bút, thuận văn chương đầu mối chính đi một cái cái phục bút đều là bị vạch trần. Nói một chút thụ đối công cảm giác siêu cấp đột ngột, thế nhưng tại mỗi lần tình cảm tăng tiến trước công đều đối thụ làm rất nhiều chuyện (tuy rằng ta nghịch CP ), đổi thành ngươi, có người bất kể tự thân an nguy nguyện ý liều mình cùng ngươi che chở ngươi ngươi sẽ không đối với hắn có ấn tượng tốt? Còn có một người một cái danh kiếm, kỳ thực thật nhiều tiểu thuyết đều như vậy đi? Hơn nữa văn chương có nói vai chính sư phụ a và vân vân đều là trên giang hồ vang dội nhân vật chẳng lẽ là sẽ không dùng danh kiếm ? Không thể bởi vì vai chính dùng danh kiếm liền đến phủ định truyền thống võ hiệp đặt ra đi? Đối với Tru Tà kiếm chủ, ngươi hi vọng một cái nuôi dưỡng ở thâm sơn không được xuất bản sự người có thể có bao nhiêu tâm cơ? Tru Tà kiếm chủ tính cách thiết lập không phải là không được xuất bản sự, tâm tư đơn thuần. Hơn nữa ngươi hi vọng một cái mới vừa xuất sơn không lâu thiếu niên có thể cân nhắc nhiều toàn diện? Hơn nữa mặt sau không cũng nói hắn là bị người thiết kế ? Cá nhân cảm giác thiên văn này cũng không tệ lắm, nhân vật đặt ra còn có nội dung vở kịch hướng đi đều rất tuyệt, đề cử.๖ۣۜ419


Bình luận sách: ( tiểu Giang hồ ) tác giả: Ngọc sư sư (nhân vật cố sự rất đầy đặn văn)

【 nguyên sang bình luận sách 】:

Đây là một cái võ hiệp thế giới, giang hồ chi nhân coi trọng tín nghĩa, lòng son dạ sắt, nhưng cùng lúc trong chốn võ lâm cũng chôn giấu đếm không hết tư dục, giết chóc cùng cừu hận.

Trong văn mở đầu chính là tùy ý lộ liễu thiếu niên Nhạc Vô Ưu tại đầu đường với bạn tốt mã hạ cứu một tên ăn mày nhỏ, kính xin hắn ăn đường xào hạt dẻ. Có lẽ đây chỉ là Nhạc Vô Ưu một cái tiện tay cử chỉ đảo mắt lợi dụng quên đến tinh quang, dù sao lúc đó Nhạc Vô Ưu có lẽ chỉ coi mình là hiệp can nghĩa đảm hào kiệt cũng không đem tiểu khất cái bản thân để ở trong lòng đổi thành bất cứ người nào cũng có thể. Ai biết chính là này một gặp gỡ lại làm cho tiểu khất cái Chung Ý đem Nhạc Vô Ưu đặt ở trái tim thượng một đời một kiếp không rời không bỏ.

Nhạc Vô Ưu bởi vì tư tàng bao che trong một đêm đem Hà Lạc sơn trang cả nhà tàn sát hết đại ma đầu Tô Dư Hận mà bị dùng minh chủ võ lâm Long Vân Đằng, thường phượng tuấn cầm đầu các đại môn phái liên hợp tru diệt, cũng bao quát che chở hắn Phong Mãn Lâu đồng dạng bị các đạo nhân sĩ cả nhà giết hết. Hơn mười năm sau, võ lâm mọi người nói đến Nhạc Vô Ưu cùng Phong Mãn Lâu vẫn như cũ cảm xúc mãnh liệt oán giận hận không thể tự mình đi giết tới một kiếm. Nhưng năm đó chân tướng đến tột cùng là thế nào đâu? Người người đạo vi chính nghĩa có thể đến tột cùng có mấy người là vì chính nghĩa.

Nơi này mỗi người đều cõng lấy nặng nề quá khứ, có thề sống chết cũng phải đâm kẻ thù, cùng toàn bộ giang hồ là địch, muốn như thế nào mới có thể mở ra chân tướng, con đường phía trước sát cơ tứ phía, may là Nhạc Vô Ưu còn có Chung Ly đến tiếp kèm, dùng sinh mệnh tuyên thề. Đồng hồ tiểu công từ vừa mới bắt đầu liền thẳng thắn tâm ý của chính mình, không che không dấu, rắc chặt chẽ võng tình chỉ chờ Nhạc Vô Ưu rơi vào. Tuy rằng đồng hồ tiểu công mặt ngoài là làm nũng hệ, chung cực nói nhiều, còn có thể khóc khóc chít chít, mà trên thực tế vẫn là nói nhiều lại võ công siêu cường hơi phúc hắc, tuy rằng ta cũng rất thương tâm mà nhất định muốn đem tức phụ chọc cười nam nhân mới là thật nam nhân nha. Nhạc Vô Ưu hoài nghi, cự tuyệt qua mà tỏ rõ tâm ý sau cũng giống như nhau thẳng thắn không che lấp. Chính là muốn như vậy nói chuyện luyến ái, không làm không làm khó thẳng thắn yêu nhau. Mà Tô Dư Hận, Sài Khai Dương, Tạ Thanh Vi... Mỗi người đều có chuyện xưa của chính mình, mười năm trước tràng hạo kiếp kia cải biến tất cả, may mà cuối cùng vẫn là nghênh đón hạnh phúc!

Đây chính là giang hồ, có trượng nghĩa cầm kiếm, có tùy ý lạn giết, hữu ái hận tình cừu. Nhiều vô số, còn có chính nghĩa đại đạo chi nhân, còn có yêu nhau cùng dìu may mắn!๖ۣۜHố:

 .

1 Vương Tử Kỵ Sĩ - Dục HiểuVương Tử Kỵ Sĩ 王子的“骑”士
Vương tử đích"Kỵ" sĩ

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Dục Hiểu 欲晓
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại, cao H, vườn trường, sinh tử
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 108 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi

Cao H song tính sinh tử vườn trường

Vẫn cảm thấy nhìn thấy công liền không nhịn được động dục, tưởng bị công làm thụ rất manh. Quên mất bù đắp một câu, đặc biệt là còn muốn tại công trước mặt trang thanh lãnh.

====================

Lời bình:

Nhu nhàn giấc mộng tuyết dùng thịt tới nói có chút đơn điệu, dùng nội dung vở kịch tới nói ấm áp không ngược, thụ không có được người trong nhà yêu, nhưng là chiếm được công người một nhà sủng.๖ۣۜHố:

 .

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Thừa Vắng Mà Vào - Minh Tranh
Thừa Vắng Mà Vào 趁虚而入
Sấn hư nhi nhập

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Minh Tranh 鸣筝
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, vòng giải trí, phá sản phú nhị đại công X trung khuyển minh tinh thụ
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 55 tuổi + 2 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 
^o^)/ âu da! ! Nam thần phá sản điểu ~ ta rốt cục có thể thừa dịp điểu ~ by Tống Lăng Ức

Phá sản phú nhị đại công X trung khuyển minh tinh thụ

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Tề An Cư, Tống Lăng Ức ┃ vai phụ: ┃ cái khác:๖ۣۜHố:

 .

2 Vòng Giải Trí Chi Tình Địch Luôn Muốn Công Lược Ta - Đào Chước Chước
Vòng Giải Trí Chi Tình Địch Luôn Muốn Công Lược Ta 娱乐圈之情敌总想攻略我
Ngu nhạc quyển chi tình địch tổng tưởng công lược ngã

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Đào Chước Chước 桃灼灼
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hoan hỉ oan gia, điềm văn, hào môn thế gia, ôn nhu phúc hắc công X xuẩn manh ngạo kiều thụ tình địch biến tình nhân
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 88 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 1 Vòng Giải Trí Chi Tình Địch Luôn Muốn Công Lược Ta - Đào Chước ChướcVòng Giải Trí Chi Tình Địch Luôn Muốn Công Lược Ta 娱乐圈之情敌总想攻略我
Ngu nhạc quyển chi tình địch tổng tưởng công lược ngã

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Đào Chước Chước 桃灼灼
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hoan hỉ oan gia, điềm văn, hào môn thế gia, ôn nhu phúc hắc công X xuẩn manh ngạo kiều thụ tình địch biến tình nhân
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 88 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Có một ngày, bị đại ca phẫn nộ mà chặt đứt nguồn kinh tế vô dụng phú nhị đại chạy đến chính mình truyền thông công ty, dự định dựa vào bán mặt sống qua ngày; có một ngày, bị kinh sợ truyền thông công ty giám đốc khóc lóc gọi điện thoại cho Boss.

Boss trầm ngâm một chút: "Không sao, nhà ta A Diễm ngoan đến như con thỏ. Ngươi biết, thỏ cuống lên mới..."

Giám đốc sợ hãi: "Cắn người?"

Boss: "... Gia đình bạo ngược."

Sự thực chứng minh, chỉ cần đi vào đối hành, tuyển đối lang, phế sài thiếu gia cũng có thể nắm giữ mở cỗ giống như thực lực, đùa mà thành thật cũng có thể thu hoạch linh hồn bạn lữ.

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Đồ Diễm, Văn Lịch ┃ vai phụ: Đồ Triết Tu, Tưởng Dịch ┃ cái khác:๖ۣۜHố:

 .

2 Không Cắt Đuôi Được Chồng Trước - Hòa Cửu Cửu
Không Cắt Đuôi Được Chồng Trước 甩不掉的前夫
Súy bất điệu đích tiền phu

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Hòa Cửu Cửu 禾九九
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, điềm văn, hiện đại
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 72 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 1 Không Cắt Đuôi Được Chồng Trước - Hòa Cửu CửuKhông Cắt Đuôi Được Chồng Trước 甩不掉的前夫
Súy bất điệu đích tiền phu

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Hòa Cửu Cửu 禾九九
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, điềm văn, hiện đại
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 72 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi "Tên khốn kiếp kia lớn mật như thế dám lừa gạt em gái ta tình cảm? !"

Tề Duyệt nhìn trước mặt mắt lệ uông uông em họ, vỗ bàn một cái liền muốn đi đánh phụ lòng hán.

Khí thế hùng hổ vọt tới nhân gia trước mặt vừa nhìn, trợn mắt ngoác mồm. jpg

Phụ lòng hán càng là chính mình một năm trước tại nước Mỹ bỏ rơi chồng trước Cố Văn Triết!

Tề Duyệt một kinh sợ, như một làn khói chạy.

Là một cái mười tám tuyến tiểu nghệ nhân, đi ở trên đường cái ai cũng không nhận biết tiểu diễn viên, Tề Duyệt nhận được nhân sinh bộ phim đầu tiên mảnh ước, mừng rỡ hắn không ngậm mồm vào được, hoả tốc đàm luận khép lại đem hợp đồng một ký.

Kết quả, đến trường quay phim, Tề Duyệt lần thứ hai trợn mắt ngoác mồm. jpg

Người sản xuất phim càng là Cố Văn Triết!

Lần thứ hai muốn chạy trốn Tề Duyệt bị Cố Văn Triết chặn ở phòng hóa trang, kinh hồn táng đảm nghe xong bội ước mang tới khủng bố kết cục.

Cố Văn Triết: "Hoàn có chuyện quên mất nói cho ngươi."

Tề Duyệt: "Cái gì?" -_-|||

Cố Văn Triết: "Ly hôn thỏa thuận ta không ký tên, cho nên, chúng ta vẫn là hợp pháp phu phu."

Tề Duyệt: "! ! ! Cầu buông tha!" ┗( T﹏T )┛

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Tề Duyệt, Cố Văn Triết ┃ vai phụ: ┃ cái khác: 1V1, vòng giải trí๖ۣۜHố:

 .