Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020

PN Đối Tượng Là Quốc Gia Phân Phối - Kỳ U

Đối Tượng Là Quốc Gia Phân Phối  对象是国家分配的


Đối tượng thị quốc gia phân phối đích

๖ۣۜMẹ đẻ: Kỳ U 祈幽
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Chủ công, tương lai, cường cường, sinh tử, cơ giáp, vị lai giá không

Tích phân: 160,123,232

Nguồn: Tấn Giang
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 122 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi


Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

PN Thần Cấp Triệu Hoán Sư - Điệp Chi Linh
Thần Cấp Triệu Hoán Sư 神级召唤师


๖ۣۜMẹ đẻ: Điệp Chi Linh 蝶之灵
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Thiên chi kiêu tử, thi đấu du hí võng du
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 204 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2020

PN Vị Nam Nghị Viện Cao To Đẹp Đẽ Kia Công Khai Rồi - Ma Tương Thiêu Bính

Vị Nam Nghị Viện Cao To Đẹp Đẽ Kia Công Khai Rồi 那个高大漂亮的男议员出柜了


Na cá cao đại phiêu lượng đích nam nghị viên xuất quỹ liễu

๖ۣۜMẹ đẻ: Ma Tương Thiêu Bính 麻酱烧饼
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Ôn nhu thâm tình công x nhuyễn manh chấp nhất thụ, hiện đại, lâu ngày sinh tình, oan gia, niên thượng, thoải mái

Nguồn: Gongzicp
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 51 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

PN Máy Móc Nam Thần - Lệ Cửu CaMáy Móc Nam Thần 机械男神


Cơ giới nam thần

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Lệ Cửu Ca 厉九歌
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Cường cường, xuyên qua thời không, tiên hiệp tu chân, cổ kính, hệ thống, người máy, phản xuyên

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 119 tuổi + 0 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồi 


Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

PN Lão Sư Anh Ngữ Hôm Nay Cũng Rất Phiền - Thương Cận Lý

Lão Sư Anh Ngữ Hôm Nay Cũng Rất Phiền 英语老师今天也很烦


Anh ngữ lão sư kim thiên dã ngận phiền

๖ۣۜMẹ đẻ: Thương Cận Lý 商近里
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Vườn trường, hỗn huyết trung khuyển vật Lý lão sư X tuấn tú EQ thấp Anh ngữ lão sư

Tích phân: 476,145

Nguồn: Tấn Giang
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 34 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi

PN Dừng Ngứa - A Phiêu

Dừng Ngứa 止痒


Chỉ dương

๖ۣۜMẹ đẻ: A Phiêu 阿漂
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Mạnh miệng nhẹ dạ cường thế công x yêu thấp kém thâm tình thụ, gương vỡ lại lành, hiện đại, cẩu huyết, ngược, HE

Nguồn: Allcp
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 38 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

PN Ngẫu Hứng Phát Huy - Lâm Tát

Ngẫu Hứng Phát Huy 即兴发挥


Tức hưng phát huy

๖ۣۜMẹ đẻ: Lâm Tát 林萨
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trước phong lưu cặn bã sau thâm tình trung khuyển công X chủ động mỹ nhân học bá thụ, cẩu huyết, ngược tâm, thụ truy công, song tính, dẫn bóng chạy, mùi thịt, tra tiện

Nguồn: Sosad
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 46 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
 .


๖ۣۜNhử mồi