Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

3 Công Lược Víu Víu Vào Nhân Vật Phản Diện Tẩy Trắng - Túy Hưu Hà Phương
Công Lược Víu Víu Vào Nhân Vật Phản Diện Tẩy Trắng 扒一扒反派洗白攻略


Bái nhất bái phản phái tẩy bạch công lược

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Túy Hưu Hà Phương 醉又何妨
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, phúc hắc vai chính trung khuyển công & tẩy trắng nhân vật phản diện mỹ nhân thụ
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 96 tuổi + 3 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 2 Công Lược Víu Víu Vào Nhân Vật Phản Diện Tẩy Trắng - Túy Hưu Hà Phương
Công Lược Víu Víu Vào Nhân Vật Phản Diện Tẩy Trắng 扒一扒反派洗白攻略


Bái nhất bái phản phái tẩy bạch công lược

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Túy Hưu Hà Phương 醉又何妨
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, phúc hắc vai chính trung khuyển công & tẩy trắng nhân vật phản diện mỹ nhân thụ
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 96 tuổi + 3 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 1 Công Lược Víu Víu Vào Nhân Vật Phản Diện Tẩy Trắng - Túy Hưu Hà Phương
Công Lược Víu Víu Vào Nhân Vật Phản Diện Tẩy Trắng 扒一扒反派洗白攻略


Bái nhất bái phản phái tẩy bạch công lược

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Túy Hưu Hà Phương 醉又何妨
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, phúc hắc vai chính trung khuyển công & tẩy trắng nhân vật phản diện mỹ nhân thụ
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 96 tuổi + 3 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Giang Tầm Ý bất hạnh xuyên sách nhiều năm, cẩn cẩn trọng trọng,

Đáng quý bảo trì sinh mệnh không thôi, tìm chết không ngừng nhân vật phản diện chuẩn bị rèn luyện hàng ngày,

Rốt cục tại sinh mạng thời khắc cuối cùng ——

Hoàn thành nhượng nam chủ giết chết chính mình độ khó siêu cao nhiệm vụ!

Nhưng mà lúc này, ooc cảnh báo đột nhiên xuất hiện:

Lời kịch sai lầm, nhân vật tan vỡ, nhiệm vụ chưa hoàn thành, mở ra trọng sinh hệ thống!

Vì vậy, hắn quang vinh biến thành một cái sắp đi chịu chết nhị kẻ ngu si.

Đời trước bị người đâm thận, đời này chỉ tưởng đê điều làm người, yên lặng tinh tướng.

Ai biết mặt nạ một rơi, Vân Hiết nhận ra hắn, biết đến hắn trọng sinh mà về, mặt dày mày dạn ôm hắn ôm hắn còn muốn thượng hắn.

Thảo, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi dĩ nhiên tưởng thượng ta! (;`O? )o

Bàn luận làm sao làm một cái hợp lệ nhị kẻ ngu si?

Đàng hoàng giả ngây giả dại, không cho thâu nắm người khác cái mông, không cho mơ ước thân thể người khác, không cho làm bộ chính mình là công.

Một điều cuối cùng đặc biệt là trọng yếu.

Phúc hắc vai chính trung khuyển công & tẩy trắng nhân vật phản diện mỹ nhân thụ, chủ thụ ~

Chuyện quan trọng nói ba lần: Công không tra không tra không tra!

Tiểu say dự thu hầm: Nhanh xuyên chi giết chết nội dung vở kịch quân


Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Giang Tầm Ý ┃ vai phụ: Vân Hiết, Giang Mạc Lâu, Tuyên Ly chờ ┃ cái khác: 1v1, HE, chủ thụ, trúc mã trúc mã๖ۣۜHố:

 .

6 Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung - Bất Hội Hạ Kỳ
Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung 总有主角妄想开后宫


Tổng hữu chủ giác vọng tưởng khai hậu cung

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Bất Hội Hạ Kỳ 不会下棋
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Nhanh xuyên, hệ thống, sảng văn, làm mất mặt
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 169 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 5 Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung - Bất Hội Hạ Kỳ
Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung 总有主角妄想开后宫


Tổng hữu chủ giác vọng tưởng khai hậu cung

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Bất Hội Hạ Kỳ 不会下棋
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Nhanh xuyên, hệ thống, sảng văn, làm mất mặt
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 169 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 4 Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung - Bất Hội Hạ Kỳ
Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung 总有主角妄想开后宫


Tổng hữu chủ giác vọng tưởng khai hậu cung

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Bất Hội Hạ Kỳ 不会下棋
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Nhanh xuyên, hệ thống, sảng văn, làm mất mặt
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 169 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 3 Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung - Bất Hội Hạ Kỳ
Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung 总有主角妄想开后宫


Tổng hữu chủ giác vọng tưởng khai hậu cung

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Bất Hội Hạ Kỳ 不会下棋
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Nhanh xuyên, hệ thống, sảng văn, làm mất mặt
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 169 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 2 Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung - Bất Hội Hạ Kỳ
Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung 总有主角妄想开后宫


Tổng hữu chủ giác vọng tưởng khai hậu cung

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Bất Hội Hạ Kỳ 不会下棋
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Nhanh xuyên, hệ thống, sảng văn, làm mất mặt
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 169 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 1 Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung - Bất Hội Hạ Kỳ
Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung 总有主角妄想开后宫


Tổng hữu chủ giác vọng tưởng khai hậu cung

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Bất Hội Hạ Kỳ 不会下棋
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Nhanh xuyên, hệ thống, sảng văn, làm mất mặt
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 169 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Người cô đơn hai mươi năm Diệp Chi Châu đột nhiên nhiều hơn mấy cái thân thích, còn đến không kịp biết rõ tình huống, hắn liền không giải thích được tai nạn xe cộ gần chết, sau đó liền không giải thích được không chết thành, còn bị cưỡng chế trói chặt một cái cứu thế hệ thống.

Như thế nào cứu thế?

NP hủy diệt thế giới! Ngăn cản NP chính là cứu vớt thế giới!

...

Hảo đi, ngăn cản NP. Xem xong hệ thống giới thiệu Diệp Chi Châu đánh đánh khóe miệng, vì an toàn về nhà, quyết đoán bắt đầu trận này mạo hiểm lữ trình —— coi như là đang đùa một cái cỡ lớn mô phỏng công lược du hí hảo.

Từ đây, vai chính phải cứu người, hắn trước tiên cứu; vai chính phải làm sinh ý, hắn trước tiên làm; vai chính muốn thu tiểu đệ, hắn trước tiên thu; vai chính muốn nhảy nhai, hắn trước tiên nhảy; vai chính muốn quấy cơ, hắn trước tiên... Chờ chút, cái này không thể có, đổi một cái đổi một cái.

? ? ? : Không, cái này có thể có.

Diệp Chi Châu (kinh hãi): Ai đang nói chuyện?

? ? ? : Chồng ngươi.

Diệp Chi Châu:...

# mỗi một thế đều có hán tử nhất định phải kéo ta đi giảo cơ, làm sao bây giờ, tại tuyến chờ, gấp #

# 【 sợ hãi 】 mỗi một thế hán tử nguyên lai đều là đồng nhất cái, làm sao thoát thân, tại tuyến chờ, vội vã gấp! #

Gỡ mìn: 1, vai chính có bàn tay vàng, tô tô tô, sảng khoái sảng khoái sảng khoái;

2, công vẫn luôn là đồng nhất cái;

3, tác giả trí ngạnh mà tình cờ lô-gich tử, hết thảy thế giới bối cảnh đặt ra không tưởng, khảo cứu đảng đi nhầm vào;

4, bản văn không phải NP, một chọi một! Kiên quyết một chọi một! Công thụ song nơi! Đại gia không nên hiểu lầm!


Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Diệp Chi Châu ┃ vai phụ: Quá nhiều, bỏ qua ┃ cái khác: Cầu thu gom cầu ghi lại lời nói lạp!

Spoil sơ sơ của bạn Tận Thế =))

Không biết mấy thím khẩu vị thế nào chứ theo tuôi đây là một bộ xuyên nhanh khá hay. Cách tạo cốt của tác giả cũng rất mới.

Mỗi một thế giới như là một cuổn sách, có nam chính nữ chính và dàn hậu cung, cùng với sự sụp đổ của thế giới sau đó. Đừng nghĩ tại sao thế giới lại vì NP mà sụp đổ. Bởi đơn giản nó chỉ là lớp vỏ đầy bug cho một thế lực khác tồn tại, âm thầm cướp đi sức sống của thế giới đó mà thôi.

Nhiệm vụ của em thụ là đi thu thập các hồn kỳ của vai chính, số lượng hồn kỳ chỉ số lượng hậu cung của các vai chính trong truyện. Cùng với làm nhiệm vụ, phá vỡ mối tình NP rắc rồi là tình cảm của em thụ cùng công, tuy hơi nhanh chút, nhưng cũng đáng xem. Hãy đọc để thấy tài móc bug và sự thật của mỗi câu chuyện sau vỏ bọc giả tạo nhé. Đề cử

Chả biết đang nói cái oắt gì =))๖ۣۜHố:

 .

5 Hệ Thống Tái Tại Kim Thân - Kim Thiền Tử
Hệ Thống Tái Tại Kim Thân 重塑金身系统


Trọng tố kim thân hệ thống

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Kim Thiền Tử 金蝉子
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Nhanh xuyên, hệ thống
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 132 tuổi + 6 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 4 Hệ Thống Tái Tại Kim Thân - Kim Thiền Tử
Hệ Thống Tái Tại Kim Thân 重塑金身系统


Trọng tố kim thân hệ thống

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Kim Thiền Tử 金蝉子
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Nhanh xuyên, hệ thống
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 132 tuổi + 6 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 3 Hệ Thống Tái Tại Kim Thân - Kim Thiền Tử
Hệ Thống Tái Tại Kim Thân 重塑金身系统


Trọng tố kim thân hệ thống

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Kim Thiền Tử 金蝉子
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Nhanh xuyên, hệ thống
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 132 tuổi + 6 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 2 Hệ Thống Tái Tại Kim Thân - Kim Thiền Tử
Hệ Thống Tái Tại Kim Thân 重塑金身系统


Trọng tố kim thân hệ thống

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Kim Thiền Tử 金蝉子
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Nhanh xuyên, hệ thống
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 132 tuổi + 6 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 1 Hệ Thống Tái Tại Kim Thân - Kim Thiền Tử
Hệ Thống Tái Tại Kim Thân 重塑金身系统


Trọng tố kim thân hệ thống

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Kim Thiền Tử 金蝉子
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Nhanh xuyên, hệ thống
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 132 tuổi + 6 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Qua lại vạn ngàn tiểu thế giới, sưu tập tượng phật mảnh vỡ, tái tạo Kim thân.

Hắn sẽ không chết, vĩnh viễn luân hồi, mà không thể động tình, bằng không hệ thống trừng phạt sống không bằng chết.

Vậy thì đau cũng vui sướng chết đi!

Hệ thống vô tình vô nghĩa cố tình gây sự, muốn cho công lược mục tiêu yêu chính mình, lại không cho phép chính mình động tâm, xin nhờ kia cũng không cần đem thế giới vai chính đắp nặn như vậy hoàn mỹ có được hay không? !

Cửu thế luân hồi, yêu và không yêu trường sinh nỗi khổ;

Tái tạo Kim thân, tử cùng không chết yêu nhau nỗi đau.

Nhanh xuyên hướng hệ thống văn chủ thụ

Hệ thống tồn tại không rõ ràng, sẽ không ồn ào, nội dung vở kịch cùng tuyến tình cảm đồng tiến.

Mỗi cái thế giới công đều có một chút chỗ đặc biệt (hào quang nhân vật chính) xuyên qua, trọng sinh, quỷ hút máu, Miêu vương, quân phiệt...

Chú: 1 công từ đầu tới cuối đều là cùng một người, 1v1 kiên định! Tiểu cố sự bi kịch phần cuối, thế nhưng cuối cùng tuyệt đối he

2 A Nghiệp (thụ) mỗi một thế bị tiêu diệt ký ức, thanh đương sau không nhớ rõ trước đây, cho nên mỗi một thế A Nghiệp đều là rất nỗ lực đi sinh tồn, từ hoàn thành nhiệm vụ đến nói chuyện yêu đương. ## bàn luận hệ thống trang bị thêm ái tình chuyên mục sau là cái gì cảnh tượng ##

3 tác giả nghiêm túc viết văn, hoan nghênh thảo luận nội dung vở kịch, bắt sâu bọ tiểu thiên sứ bổng bổng đát! Quật thỉnh ôn nhu. Ghi lại lời nói hội nghiêm túc hồi phục cộc!


Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Quý Nghiệp ┃ vai phụ: Tiêu Duy, Khương Bạch Ngôn; Anthos; Bàn Bàn; Quý Minh ┃ cái khác: Nhanh xuyên; hệ thống๖ۣۜHố:

 .

Ta Không Có Thầm Mến Bằng Hữu Của Ta - Ngư Văn Tam
Ta Không Có Thầm Mến Bằng Hữu Của Ta 我没有暗恋我朋友


Ngã một hữu ám luyến ngã bằng hữu

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Ngư Văn Tam 鱼文三
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Hiện đại đô thị, thể diễn đàn
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 60 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Diễn đàn hốc cây thể

【 hốc cây 】 ta không có thầm mến bằng hữu ta๖ۣۜHố:

 .

3 [Liên Tái] Khoái Xuyên Chi Ta Sắp Chết Rồi - Tây Tây Đặc
Khoái Xuyên Chi Ta Sắp Chết Rồi 快穿之我快死了


Đây là truyện tg vẫn còn viết và mình rất thích và mình sẽ dùng nó để chính sửa vietphrase của mình vào mỗi tuần. Mọi người thích có thể theo dõi, ko phải bản edit nhé ^^

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Tây Tây Đặc 西西特
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Nhanh xuyên, tinh phân công
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Đang viết tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 1 [Liên Tái] Khoái Xuyên Chi Ta Sắp Chết Rồi - Tây Tây Đặc
Khoái Xuyên Chi Ta Sắp Chết Rồi 快穿之我快死了


Đây là truyện tg vẫn còn viết và mình rất thích và mình sẽ dùng nó để chính sửa vietphrase của mình vào mỗi tuần. Mọi người thích có thể theo dõi, ko phải bản edit nhé ^^

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Tây Tây Đặc 西西特
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Nhanh xuyên, tinh phân công
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Đang viết tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 


Ta ghi danh điện ảnh học viện hồi đó, quan chủ khảo an bài cho ta tràng khóc diễn, ta đem cái đùi lớn vắt thanh đều không khóc lên, hiện tại , a.

Trần Hựu ngậm điếu thuốc, cho ta mười giây, ta có thể khóc thành cẩu, chó chết.

444: Ảnh đế, nên đi hạ một cái trường quay phim .

———— tấn giang độc nhất phát biểu, từ chối bất kỳ hình thức đăng lại cùng cải biên, khước từ víu bảng

1: Chủ thụ

2: Tác giả tam quan bất chính lô-gich tử

3: Ngốc nghếch văn, ngốc nghếch văn, đây là ngốc nghếch văn

4: Tinh phân công, 1v1

5: Tác giả đầu óc có hố sâu, từ chối bổ khuyết

6: Toàn văn không tưởng

7: Song C khống chế thận trọng đi vào

8, lý trí xem văn, xin chớ nhân sâm gà trống, không hợp khẩu vị, hoan nghênh điểm cái xiên, cảm tạ.

Thông báo: Ngày mai (12. 9 hào) thứ sáu đi vào V, từ chối bất kỳ tình thế đăng lại cùng chuyển văn, cảm tạ

——(≧ω≦) cơ hữu văn, đâm tựu xuyên việt

( vòng giải trí ngươi tra ta tiện )by u hoàng tử lam ngươi tra ta tiện hai ta xứng một mặt

( sống lại Thương Sơn Đại sư huynh )by chín tiểu nhị Đại sư huynh cùng nhị sư huynh hỉ kết liên sửa sang lạp!

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Trần Hựu ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Phân khối rất


๖ۣۜHố:

 .

2 [Liên Tái] Khoái Xuyên Chi Ta Sắp Chết Rồi - Tây Tây Đặc
Khoái Xuyên Chi Ta Sắp Chết Rồi 快穿之我快死了


Đây là truyện tg vẫn còn viết và mình rất thích và mình sẽ dùng nó để chính sửa vietphrase của mình vào mỗi tuần. Mọi người thích có thể theo dõi, ko phải bản edit nhé ^^

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Tây Tây Đặc 西西特
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Nhanh xuyên, tinh phân công
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Đang viết tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

13 Tinh Tế Mạnh Nhất Thuần Thú Sư - Phần Ưu Công Tử
Tinh Tế Mạnh Nhất Thuần Thú Sư 星际最强驯兽师


Tinh tế tối cường tuần thú sư

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Phần Ưu Công Tử 焚忧公子
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, sảng văn, thăng cấp lưu, dị năng, manh sủng, HE, tương lai, tinh tế, thuần ái, 1V1
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 357 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 12 Tinh Tế Mạnh Nhất Thuần Thú Sư - Phần Ưu Công Tử
Tinh Tế Mạnh Nhất Thuần Thú Sư 星际最强驯兽师


Tinh tế tối cường tuần thú sư

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Phần Ưu Công Tử 焚忧公子
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, sảng văn, thăng cấp lưu, dị năng, manh sủng, HE, tương lai, tinh tế, thuần ái, 1V1
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 357 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 11 Tinh Tế Mạnh Nhất Thuần Thú Sư - Phần Ưu Công Tử
Tinh Tế Mạnh Nhất Thuần Thú Sư 星际最强驯兽师


Tinh tế tối cường tuần thú sư

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Phần Ưu Công Tử 焚忧公子
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, sảng văn, thăng cấp lưu, dị năng, manh sủng, HE, tương lai, tinh tế, thuần ái, 1V1
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 357 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 10 Tinh Tế Mạnh Nhất Thuần Thú Sư - Phần Ưu Công Tử
Tinh Tế Mạnh Nhất Thuần Thú Sư 星际最强驯兽师


Tinh tế tối cường tuần thú sư

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Phần Ưu Công Tử 焚忧公子
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, sảng văn, thăng cấp lưu, dị năng, manh sủng, HE, tương lai, tinh tế, thuần ái, 1V1
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 357 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 9 Tinh Tế Mạnh Nhất Thuần Thú Sư - Phần Ưu Công Tử
Tinh Tế Mạnh Nhất Thuần Thú Sư 星际最强驯兽师


Tinh tế tối cường tuần thú sư

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Phần Ưu Công Tử 焚忧公子
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, sảng văn, thăng cấp lưu, dị năng, manh sủng, HE, tương lai, tinh tế, thuần ái, 1V1
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 357 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 8 Tinh Tế Mạnh Nhất Thuần Thú Sư - Phần Ưu Công Tử
Tinh Tế Mạnh Nhất Thuần Thú Sư 星际最强驯兽师


Tinh tế tối cường tuần thú sư

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Phần Ưu Công Tử 焚忧公子
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, sảng văn, thăng cấp lưu, dị năng, manh sủng, HE, tương lai, tinh tế, thuần ái, 1V1
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 357 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 7 Tinh Tế Mạnh Nhất Thuần Thú Sư - Phần Ưu Công Tử
Tinh Tế Mạnh Nhất Thuần Thú Sư 星际最强驯兽师


Tinh tế tối cường tuần thú sư

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Phần Ưu Công Tử 焚忧公子
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, sảng văn, thăng cấp lưu, dị năng, manh sủng, HE, tương lai, tinh tế, thuần ái, 1V1
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 357 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi