Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

3 Công Lược Víu Víu Vào Nhân Vật Phản Diện Tẩy Trắng - Túy Hưu Hà Phương
Công Lược Víu Víu Vào Nhân Vật Phản Diện Tẩy Trắng 扒一扒反派洗白攻略


Bái nhất bái phản phái tẩy bạch công lược

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Túy Hưu Hà Phương 醉又何妨
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, phúc hắc vai chính trung khuyển công & tẩy trắng nhân vật phản diện mỹ nhân thụ
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 96 tuổi + 3 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 2 Công Lược Víu Víu Vào Nhân Vật Phản Diện Tẩy Trắng - Túy Hưu Hà Phương
Công Lược Víu Víu Vào Nhân Vật Phản Diện Tẩy Trắng 扒一扒反派洗白攻略


Bái nhất bái phản phái tẩy bạch công lược

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Túy Hưu Hà Phương 醉又何妨
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, phúc hắc vai chính trung khuyển công & tẩy trắng nhân vật phản diện mỹ nhân thụ
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 96 tuổi + 3 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 1 Công Lược Víu Víu Vào Nhân Vật Phản Diện Tẩy Trắng - Túy Hưu Hà Phương
Công Lược Víu Víu Vào Nhân Vật Phản Diện Tẩy Trắng 扒一扒反派洗白攻略


Bái nhất bái phản phái tẩy bạch công lược

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Túy Hưu Hà Phương 醉又何妨
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, phúc hắc vai chính trung khuyển công & tẩy trắng nhân vật phản diện mỹ nhân thụ
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 96 tuổi + 3 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Giang Tầm Ý bất hạnh xuyên sách nhiều năm, cẩn cẩn trọng trọng,

Đáng quý bảo trì sinh mệnh không thôi, tìm chết không ngừng nhân vật phản diện chuẩn bị rèn luyện hàng ngày,

Rốt cục tại sinh mạng thời khắc cuối cùng ——

Hoàn thành nhượng nam chủ giết chết chính mình độ khó siêu cao nhiệm vụ!

Nhưng mà lúc này, ooc cảnh báo đột nhiên xuất hiện:

Lời kịch sai lầm, nhân vật tan vỡ, nhiệm vụ chưa hoàn thành, mở ra trọng sinh hệ thống!

Vì vậy, hắn quang vinh biến thành một cái sắp đi chịu chết nhị kẻ ngu si.

Đời trước bị người đâm thận, đời này chỉ tưởng đê điều làm người, yên lặng tinh tướng.

Ai biết mặt nạ một rơi, Vân Hiết nhận ra hắn, biết đến hắn trọng sinh mà về, mặt dày mày dạn ôm hắn ôm hắn còn muốn thượng hắn.

Thảo, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi dĩ nhiên tưởng thượng ta! (;`O? )o

Bàn luận làm sao làm một cái hợp lệ nhị kẻ ngu si?

Đàng hoàng giả ngây giả dại, không cho thâu nắm người khác cái mông, không cho mơ ước thân thể người khác, không cho làm bộ chính mình là công.

Một điều cuối cùng đặc biệt là trọng yếu.

Phúc hắc vai chính trung khuyển công & tẩy trắng nhân vật phản diện mỹ nhân thụ, chủ thụ ~

Chuyện quan trọng nói ba lần: Công không tra không tra không tra!

Tiểu say dự thu hầm: Nhanh xuyên chi giết chết nội dung vở kịch quân


Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Giang Tầm Ý ┃ vai phụ: Vân Hiết, Giang Mạc Lâu, Tuyên Ly chờ ┃ cái khác: 1v1, HE, chủ thụ, trúc mã trúc mã๖ۣۜHố:

 .

6 Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung - Bất Hội Hạ Kỳ
Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung 总有主角妄想开后宫


Tổng hữu chủ giác vọng tưởng khai hậu cung

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Bất Hội Hạ Kỳ 不会下棋
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Nhanh xuyên, hệ thống, sảng văn, làm mất mặt
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 169 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 5 Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung - Bất Hội Hạ Kỳ
Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung 总有主角妄想开后宫


Tổng hữu chủ giác vọng tưởng khai hậu cung

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Bất Hội Hạ Kỳ 不会下棋
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Nhanh xuyên, hệ thống, sảng văn, làm mất mặt
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 169 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 4 Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung - Bất Hội Hạ Kỳ
Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung 总有主角妄想开后宫


Tổng hữu chủ giác vọng tưởng khai hậu cung

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Bất Hội Hạ Kỳ 不会下棋
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Nhanh xuyên, hệ thống, sảng văn, làm mất mặt
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 169 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 3 Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung - Bất Hội Hạ Kỳ
Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung 总有主角妄想开后宫


Tổng hữu chủ giác vọng tưởng khai hậu cung

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Bất Hội Hạ Kỳ 不会下棋
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Nhanh xuyên, hệ thống, sảng văn, làm mất mặt
.
๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 169 tuổi + 1 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi