Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

PN Thầm Mến Thành Thật - Tầm Hương Tung

Thầm Mến Thành Thật 暗恋成真


Ám luyến thành chân

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Tầm Hương Tung 寻香踪
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Đô thị tình duyên, gần thủy lâu đài, hoan hỉ oan gia, điềm văn, thầm mến

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 66 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

8 Vực Sâu Du Hí - Thủy Thiên Thừa

Vực Sâu Du Hí 深渊游戏


Thâm uyên du hí

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Thủy Thiên Thừa 水千丞
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, du hí toàn tức, nhiệt huyết thăng cấp, không cp

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 281 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 7 Vực Sâu Du Hí - Thủy Thiên Thừa

Vực Sâu Du Hí 深渊游戏


Thâm uyên du hí

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Thủy Thiên Thừa 水千丞
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, du hí toàn tức, nhiệt huyết thăng cấp, không cp

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 281 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 6 Vực Sâu Du Hí - Thủy Thiên Thừa

Vực Sâu Du Hí 深渊游戏


Thâm uyên du hí

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Thủy Thiên Thừa 水千丞
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, du hí toàn tức, nhiệt huyết thăng cấp, không cp

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 281 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 5 Vực Sâu Du Hí - Thủy Thiên Thừa

Vực Sâu Du Hí 深渊游戏


Thâm uyên du hí

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Thủy Thiên Thừa 水千丞
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, du hí toàn tức, nhiệt huyết thăng cấp, không cp

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 281 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 4 Vực Sâu Du Hí - Thủy Thiên Thừa

Vực Sâu Du Hí 深渊游戏


Thâm uyên du hí

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Thủy Thiên Thừa 水千丞
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, du hí toàn tức, nhiệt huyết thăng cấp, không cp

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 281 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 3 Vực Sâu Du Hí - Thủy Thiên Thừa

Vực Sâu Du Hí 深渊游戏


Thâm uyên du hí

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Thủy Thiên Thừa 水千丞
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Trọng sinh, du hí toàn tức, nhiệt huyết thăng cấp, không cp

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 281 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi