Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

Ake Xúc Tu Cùng Biến Thái Nhân Loại Công Của Hắn - Di Di Di

Ake Xúc Tu Cùng Biến Thái Nhân Loại Công Của Hắn 触手艾克和他的变态人类攻


Xúc thủ ngả khắc hòa tha đích biến thái nhân loại công

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Di Di Di 咦咦咦
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Xuyên không, cao H, hài, kỳ huyễn

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 19 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi Ake là một cái tướng mạo tương tự bạch tuộc xúc tu (chạm tay) quái, hắn nắm giữ có giác hút xúc tu (chạm tay) cùng cường hãn xúc tu (chạm tay) tái sinh năng lực.

Dựa theo giống nhau hệ thống bài võ, hắn cần phải tại sau khi trưởng thành bắt được một kẻ loài người sau đó đi tới cười vui vẻ làm làm con đường.

Đáng tiếc, hắn chưa thành công đi tới giống nhau hệ thống bài võ.

Bởi vì hắn trêu chọc một cái hắn không trêu chọc nổi nhân loại.๖ۣۜHố:
 .

8 Quyển Sách Cấm Duyệt · Mờ Mờ - Đồng Kha

Quyển Sách Cấm Duyệt · Mờ Mờ  本书禁阅·熹微


Bản thư cấm duyệt · hi vi

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Đồng Kha 童柯
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Cường cường, trọng sinh, hệ thống, nhanh xuyên, thăng cấp lưu, chủ công, hiện đại, chậm xuyên

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 281 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 7 Quyển Sách Cấm Duyệt · Mờ Mờ - Đồng Kha

Quyển Sách Cấm Duyệt · Mờ Mờ  本书禁阅·熹微


Bản thư cấm duyệt · hi vi

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Đồng Kha 童柯
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Cường cường, trọng sinh, hệ thống, nhanh xuyên, thăng cấp lưu, chủ công, hiện đại, chậm xuyên

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 281 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 6 Quyển Sách Cấm Duyệt · Mờ Mờ - Đồng Kha

Quyển Sách Cấm Duyệt · Mờ Mờ  本书禁阅·熹微


Bản thư cấm duyệt · hi vi

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Đồng Kha 童柯
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Cường cường, trọng sinh, hệ thống, nhanh xuyên, thăng cấp lưu, chủ công, hiện đại, chậm xuyên

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 281 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 5 Quyển Sách Cấm Duyệt · Mờ Mờ - Đồng Kha

Quyển Sách Cấm Duyệt · Mờ Mờ  本书禁阅·熹微


Bản thư cấm duyệt · hi vi

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Đồng Kha 童柯
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Cường cường, trọng sinh, hệ thống, nhanh xuyên, thăng cấp lưu, chủ công, hiện đại, chậm xuyên

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 281 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 4 Quyển Sách Cấm Duyệt · Mờ Mờ - Đồng Kha

Quyển Sách Cấm Duyệt · Mờ Mờ  本书禁阅·熹微


Bản thư cấm duyệt · hi vi

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Đồng Kha 童柯
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Cường cường, trọng sinh, hệ thống, nhanh xuyên, thăng cấp lưu, chủ công, hiện đại, chậm xuyên

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 281 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi 3 Quyển Sách Cấm Duyệt · Mờ Mờ - Đồng Kha

Quyển Sách Cấm Duyệt · Mờ Mờ  本书禁阅·熹微


Bản thư cấm duyệt · hi vi

 ๖ۣۜMẹ đẻ: Đồng Kha 童柯
.
๖ۣۜSố đo ba vòng: Cường cường, trọng sinh, hệ thống, nhanh xuyên, thăng cấp lưu, chủ công, hiện đại, chậm xuyên

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 281 tuổi + 0 lần chết lâm sàn
๖ۣۜNhử mồi